Skibbrogade 16
.
Skibbrogade 16
.
Skibbrogade 16
.
Skibbrogade 16
.
Skibbrogade 16
.

Skibbrogade 16 ligger på Skibbrogade 16 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i 1739 for Philip Carl Schiller i bindingsværk med grundmuret gavl mod Skibbrogade. Bygningen blev forkortet med ét fag mellem 1815 og 1825, og den ene langside er blevet grundmuret. Bygningen blev istandsat i 1990'erne.

Beskrivelse

Skibbrogade 16 er et fire fag dybt, enetages gavlhus med grundmuret gavl mod gaden samt grundmur og bindingsværk i de øvrige ydermure. Bygningen har en sort sokkel, blåmalede murflader, hvide vinduer og et teglhængt heltag. I gavlen sidder smedejernsankre der er udformet som bogstaverne "P. C. S." og årstallet 1739. I den østvendte tagflade sidder et nyere ovenlysvindue. Gavltrekanten mod gården er beklædt med brædder. Hoveddøren er en hvid- og gråmalet, tofløjet fyldingsdør. I den nordvendte langside sidder en nyere dør med termoruder. Bygningens koblede vinduer er nyere, udført i kopi af ældre. I det indre er bygningen kendetegnet ved en diele med en ældre trappe samt et bagvedliggende køkken der vender mod gården. Hertil kommer en gennemlyst stue. Første salen rummer et badeværelse og to mindre værelser. Det indre er generelt kendetegnet ved nyere overflader, herunder systemplader i lofterne og efterisolerede vægge. Flere oprindelige loftsbjælker er bevaret. På første salen findes flere afsyrede døre og skråvægge. Lofterne er bræddebeklædte.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved bygningen knytter sig til beliggenheden i Skibbrogade, der udgør hovedfærdselsåren i den ældste del af Aabenraa. Skibbrogade forbinder Storetorv, byens historiske centrum, med havnen, der var selve grundlaget for byens opståen. Bygningen er dermed med til at opretholde og sikre et af Aabenraas ældste og kulturmiljømæssigt set, mest betydningsfulde gadeforløb.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningen som et for Aabenraa karakteristisk gavlhus i grundmur og bindingsværk med høj rejsning og traditionelle smedejernsankre i gavlen mod gaden. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede ældre planløsning med trappen placeret i dielen og køkkenet placeret mod gården. Hertil kommer de oprindelige loftsbjælker.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den enkle og ydmyge bygning med den markante gavl og de næsten ubrudte tagflader. Gavlen har en udpræget vertikal orientering, der i samspil med de dekorative smedejernsankre, giver den ellers volumenmæssigt lille bygning en særdeles karakterfuld fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links