Strandinger og forlis markeret med blå punkter. De røde punkter markerer Ellingåskibets fundsted, Voersåroret samt vragene af Spes, Øland, Cronborg og Perlen.
.
Skitse af Martinus Rørbye til maleriet Et skib på Skagens Strand, 1847. I 1846 strandede skibet Ann af Sunderland ved Skagens Rev, og de lokale fiskere reddede besætningen. På Rørbyes skitse ses reparationsarbejdet på skibet.
.

I modsætning til de skibe fra middelalderen der er fundet som skibsvrag, og hvis historie ikke kendes, omtales flere af de yngre forlis i skriftlige kilder. Man får derfor ofte kendskab til forlisårsager og besætningernes skæbne. I hhv. 1697 og 1705 forliste de to svenske orlogsskibe Spes og Øland lidt syd for det nuværende Højen. De fungerede begge som konvojfartøjer for svenske handelsskibe, der drev handel i det sydlige Europa, primært i Frankrig. Inden forliset havde de været i konflikt med den engelske flåde i Den Engelske Kanal. Spes havde været tilbageholdt i England i flere måneder, hvor kaptajnen bl.a. havde brugt tiden på at opkøbe store mængder tin, som på det tidspunkt var en vigtig importvare for Sverige. Skibenes last bestod, foruden af tin, af ammunition og personlige genstande, og dette rige strandingsgods skabte store konflikter i Skagen, da det skulle fordeles.

Skagen Odde blev også skæbnesvanger for de to danske orlogsfregatter Cronborg og Perlen, som forliste ved hhv. Bunken Strand i 1780 og på Grenens nordside i 1814. De var forbindelsesfartøjer på vej til kolonierne i Vestindien, men på vej ud af Kattegat fejlnavigerede besætningen, i den tro at de havde passeret Skagen Odde og var på vej ud i Skagerrak.

Læs mere om 1536-1850 i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850