Stenen nord for fredningsstenen set fra vest
.
Oversigt set fra nordøst
.
Oversigt set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
110773
Sted- og lokalitetsnummer
110708-29
Anlæg
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.

Undersøgelseshistorie

2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterSmal aflang højning, sandsynligvis rester af en skibssætning, ca. 13 x 2,75, orienteret NØ-SV. En lille sten i den sydlige "stævn" lige ved siden af FM-stenen, ellers ingen sten eller stenspor. Stier fra parkeringspladsen langs den østlige side.
2013
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2016
Museal besigtigelse - Museum ThyAnlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Aflang forhøjning i landskabet, mulig rest af skibssætning orienteret nord nordøst – syd sydvest. Omkring 13 m lang, 2,75 m bred og ca. 30 cm høj. En lille kampesten af rundet form ligger i sydenden af forhøjningen umiddelbart nord for det fredede områdes nordvestlige fredningssten.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyAnlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Aflang forhøjning i landskabet, mulig rest af skibssætning orienteret nord nordøst – syd sydvest. Omkring 13 m lang, 2,75 m bred og ca. 30 cm høj. En lille kampesten af rundet form ligger i sydenden af forhøjningen umiddelbart nord for det fredede områdes nordvestlige fredningssten.
2016
Museal besigtigelse - Museum ThyAnlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Aflang forhøjning i landskabet, mulig rest af skibssætning orienteret nord nordøst – syd sydvest. Omkring 13 m lang, 2,75 m bred og ca. 30 cm høj. En lille kampesten af rundet form ligger i sydenden af forhøjningen umiddelbart nord for det fredede områdes nordvestlige fredningssten. Tæt vest om forhøjningen løber en smal sti, der nærmest udgør forhøjningens vestgrænse. Beliggende i det fredede områdes nordvestlige hjørne. Bevokset med græsser, lyng og revling.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links