Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291412
Sted- og lokalitetsnummer
170105-31
Anlæg
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skibssætning. Skibssætningen er øst-vest orienteret og i vest forstyrret af et dige. Den resterende del måler 4½ x 2½ m. 5 sten bevaret (2 i nord, 1 i øst og 2 i syd). Den største sten er 90 cm høj og 70 cm bred.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den inderste Del af den Hage, der skyder sig ud fra Øens S.Ø. Del, har ligget et større Antal Stensætninger, af en paa Øen barnfød Mand uopfordret beskrevne som "ovale, med en høj Sten i begge Ender", han angav Tallet til 14-15. Den største Del af disse Stensætninger ere nu opbrudte, men de, der endnu ere kjendelige (paa smaalodderne 1-2-3) tegne sig bestemt som Skibssætninger - se omstaande Situationsskitse. Stenene træde kun lidet frem i Jordskorpen, men det er tydeligt, at de højest have staaet i Enderne, ingen rager dog nu mere end 2' op. Længden er mellem 16 og 27'. Retningen variabel øst-vestlig. - Der vidstes ingensinde gjort Fund i disse Stensætninger.
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid10 større og mindre Dele af Skibssætninger [sbnr.1, 23-31], beliggende indenfor et Omraade af 32 x 22 m, der er afgrænset med Diger af Græstørv til alle 4 Sider. Arealet, fattet i Fredlysningen. Plan over Skibssætningen i J. Raklevs Beretning. FM 1335 MS 1935. [Raklev X = østlige halvdel af skibssætning af større sten].
1997
Museal berejsning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSK X: 4,1 x 2,3 m. 5 sten.
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkibssætning. Øst-vest vendt med målene 4½ x 2½ m. Har evt. været større og er forstyrret af diget i vest. 5 sten bevaret (2 i nord, 1 i øst og 2 i syd). Den største sten er 90 cm. høj og 70 cm. bred. Helt dækket af hyben.
2016
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumEn af 10 større og mindre dele af skibssætninger, beliggende indenfor et område af 32 x 22 m, der er afgrænset med diger af græstørv til alle 4 sider. Skibssætningen er øst-vest vendt med målene 4½ x 2½ m. Har evt. været større og er forstyrret af diget i vest. 5 sten bevaret (2 i nord, 1 i øst og 2 i syd). Den største sten er 90 cm. høj og 70 cm. bred. Helt dækket af hyben.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkibssætning. Bevokset med hyben.

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links