Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221158
Sted- og lokalitetsnummer
130512-69
Anlæg
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1929
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Privat udgravning - Museum Østjylland
1971
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumI forbindelse med indlevering af andre fund tilkendegav Ole Videbæk Ladegård flg.: "Den af Levin aftegnede skibssætning, har jeg nede i det område fundet to kæmpesten hvor der var kløvemærker på den ene af dem. (Den første jeg fandt var 1m. lang og 50cm. bred den anden 84cm. lang og 60cm. bred). Der var lige som en svag højning på langs i skoven."
2013
Museal prøvegravning - Moesgård MuseumPrøveudgravning i et forsøg på at lokalisere den sløjfede skibssætning. Udgangspunktet var en kløvet sten syd for en gravhøj. stenen formodes at være en rest af skibssætningen. Ved undersøgelsen blev der påvist diffuse fyldskifter, som kan være spor efter skibssætningen. Desuden blev der fundet brudstykker af større sten, som viser, at der på stedet er foregået tilhugning af sten.
2016
Museal udgravning - Moesgård MuseumAfventer data

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links