Under en øvelse afsøger en panseringeniørbataljon fra Skive Kaserne en ejendom for kemiske våben. Håndteringen af kemiske våben kræver mange sikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder bad og vask af uniformer og rengøring af øvrigt udstyr. Panseringeniørbataljonens opgave er at levere kampingeniørstøtte til hærens øvrige brigader og bataljoner.
.

Skive Kaserne har siden 2003 hovedsagelig huset hærens Ingeniørregiment. Placeret på et område, der mod vest afgrænses af Sdr. Boulevard og mod nord af Ringvej Syd, er kasernen med sine 42 ha en af landets største. Mod syd går kasernens område over i et tilstødende øvelsesterræn på 688 ha, hvoraf ca. 140 er skov.

Skive var med afbrydelser garnisonsby frem til 1785. Byen husede bl.a. enheder fra Det Delmenhorstiske Regiment og Jydske Dragonregiment.

En egentlig kaserne fik byen dog først i 1969, da den atter blev garnisonsby efter næsten 200 år uden en permanent militær forlægning. Byggeriet, som blev påbegyndt i 1965, var tegnet af Holger Verner Sørensen og blev udført efter kollegieprincippet; det betyder, at kasernens beboelsesområde er umiddelbart tilgængeligt sammen med en stor centerbygning, der rummer undervisningslokaler, cafeteria, bibliotek mv. I et aflukket område på kasernen ligger arsenalet med garager, værksteder mv.

Formålet med den nye kaserne var at huse Nørrejyske Artilleriregiment, der blev udflyttet fra Aarhus. Når valget faldt på Skive som garnisonsby, skyldtes det bl.a., at der i tilslutning til den grund, kasernen opførtes på, fandtes et område, der kunne bruges som øvelsesareal for artilleriet. Opførelsen af kasernen skulle skabe gode indkvarterings- og fritidsforhold for soldaterne, som for størstepartens vedkommende var værnepligtige.

I år 2000 blev Nørrejyske og Sønderjyske Artilleriregiment lagt sammen, og over de kommende to år blev det nye regiment samlet på Varde Kaserne.

Skive Kaserne blev herefter fra 2003 tjenestested for det samlede Ingeniørregiment, der som hovedopgave har at uddanne enheder i militære ingeniøropgaver, eksempelvis ammunitionsrydning og konstruktionsopgaver. Regimentet består af en stab med tre professionelle bataljoner og en reservebataljon.

Kasernen er samtidig tjenestested for en række andre enheder eller dele heraf, herunder Trænregimentet, Prinsens Musikkorps og Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest.

Med ca. 1.500 medarbejdere (inkl. værnepligtigt personel og elever) er kasernen en af byens største arbejdspladser.

På kasernens område findes også et museum viet til ingeniørtroppernes historie. Det befinder sig i områdets ældste bygning, Jernbanemagasinet, der blev opført i 1868 og oprindelig stod på fæstningsterrænet i København.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Skive Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg