Skovfogedstedet, Petersværft 2 ligger på Petersværft 2 i Vordingborg Kommune. Bygningen er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Petersværft 2 knytter sig i det ydre til skovfogedstedets enetages, hvidkalkede, grundmurede beboelseslænge med stråtag samt det tilhørende grundmurede, hvidkalkede, stråtækte udhus. Huset er opført i 1905 og forlænget med to fag i 1916, begge gange formentlig efter tegninger af arkitekt Viggo Dahl (1860-1939), der restaurerede Petersgård Gods hovedbygning 1898. Det harmoniske og enkle udtryk, udført i gedigne materialer og elegante detaljer, er kendetegnende for Dahl, der også tegnede Petersgårds avlsgård (1906) og Petergårds forpagterbolig (1900). Den kulturhistoriske værdi knytter sig desuden til husets ydmyge men samtidigt udsøgte detaljer og bygningsdele, som de svungne segmentfrontoner over midterfagene, profilerede gesimser og opsprossede vinduer med hjørnebeslag, der gør huset til et fint eksempel på et skovens hus til en højere funktionær. Dertil kommer tidstypiske detaljer som det lille stråtækte vindfang i udskåret rødmalet træ og de mørkegrønt malede skodder med udskårne hjerter, som et udtryk for den herskende smag på udvidelsestidspunkt, hvor Bedre Byggeskik netop var begyndt at danne skole. Den kulturhistoriske værdi ved Petersværft 2 knytter sig i det ydre desuden til husets oprindelige funktion som skovfogedbolig og til husets historiske tilknytning til det samlede kulturmiljø Petersværft, tidligere skibsværft fra 1777, som i dag består af en gruppe velbevarede huse, barklade og anløbsbro.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Petersværft 2 knytter sig til bygningens beliggenhed i det kulturhistoriske miljø Petersværft, hvor skovfogedstedet fremstår som et helstøbt gavlvendt længehus på kraftig granitsokkel med symmetriske gavle, harmoniske facader og stråtækt tag. Den arkitektoniske værdi knytter sig ligeledes til facade- og gavlkompositionen med taktfaste vinduer og døre og centralt placeret indgangsparti i gavlen. De tre skorstenspiber giver huset en vertikal betoning mens de taktfaste vinduer og døre giver facaderne en vandret betoning. Hertil kommer de svungne segmentfrontoner, det lille vindfang i rødmalet træ, skodderne og de profilerede gesimser, der løfter bygningens ydmyge funktionelle fremtræden og giver det et elegant udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links