Skovvej 35 A , villa ligger på Skovvej 35 A i Gentofte Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Villaen er opført 1952-53 af ægteparret Nils og Eva Koppel som statslånshus for civilingeniør Jørgen Varming og dennes familie. Villaen blev i 1953 præmieret af Gentofte Kommune.

Beskrivelse

Villaen ligger med udsigt over den fredede Hundesømose på en stærkt skrånende koteletgrund, hvis naturlige terrænfald er udnyttet i husets udformning. Villaen består af tre sammenhængende, forskudte bygningssektioner med en nord-syd gående orientering: Længst mod syd og tættest på ankomstarealet en garage, dernæst en forbindelsesfløj i ét plan, efterfulgt af villaens hovedfløj længst mod nord: en tværstillet, to-etages bygning, som er integreret i det skrånende terræn. De tre bygningsafsnit har selvstændige tage, der alle er belagt med den samme lyse bølgeeternit: garagen og mellemfløjen har meget flade sadeltage, mens nordfløjens tag har énsidigt fald. De enkelte bygningssektioner er ligesom villaens store skorsten opført i gul blankmur, hvis flader ud mod vejen fremstår meget lukkede og kun brydes af et tilbagetrukkent vindfang med indgangsdør i teaktræ samt garagens store, originale sydvindue og to garageporte i teaktræ. Vestsiden, der med sine forskudte bygningsvolumener af vekslende højde fremstår meget skulpturel, åbner sig derimod op mod haven i flere glaspartier. Dels et stort, tredelt vindue i hele bredden af nordfløjens vestgavl, hvis øvre del hvor det store glasparti kan skydes op – er beklædt med dekorative spån af lærketræ. Dels et sammenhængende vinduesbånd i midterfløjen, suppleret med et meget karakteristisk, fremskudt drivhusvindue ud mod terrassen i nordfløjen. Alle vinduer har termoglas i teaktræsrammer i hvidmalede trækarme, dog har nordfløjens glasdøre stålprofiler. Foran midterfløjen mellem nordfløjen og garagen – ligger i hele fløjens længde ud mod haven en stor terrasse med støttemur og en rampelignende nedgang. Murene er som facaderne opført i gul blankmur, mens såvel terrasse som rampe er belagt med naturstensbrud.

Indvendigt er villaens meget åbne og fleksible, niveauforskudte planløsning i de store træk bevaret som ved opførelsen. I nordfløjens terræn-plan ligger således vindfang, forstue samt spisekøkken og stuer, mens man i midterfløjen finder en skabsgang med adgang til oprindeligt fire, men nu to soveværelser samt badeværelse. Samlet set er den eneste ændring i plandispositionen sammenlægningen af et tidligere gæsteværelse og et kammer, som i dag indgår i spisestuens areal. Planen er tydeligvis præget af ønsket om dels at orientere stort set alle rums udsigt mod haven og Hundesømosen, dels at skabe en moderne, flydende plan. Plandispositionens praktiske udformet har samtidig formået inden for statslånshusets begrænsede kvadratmeter at tilføre det ret lille hus en meget rumlig fornemmelse ved bl.a. at give flere rum dobbeltfunktioner. Således kan køkkenet ved store skydedøre i en panelvæg sættes i forbindelse med spisestuen, som desuden har kunnet udvides med det tidligere gæsteværelse. Ydermere har garagen med de store sydvendte vinduer lige siden opførelsen fungeret som familiens hobbyrum. Mest bemærkelsesværdig er imidlertid husets niveauforskudte stuer. Foran køkkenet ligger i terræn en spisestue, hvorfra en spinkel, åben trappe giver adgang til de to øvrige stuer i den åbne, dobbelthøje nordfløj: et par trin ned til en lavtliggende pejsestue med direkte udgang gennem glasskydedøre til haven og et par trin op til en indskudt, nærmest hængende, balkonlignende musikstue med drivhusvindue. Husets overflader og farveholdninger er ligeledes rimeligt velbevarede: Vægge og lofter er hvidmalede, og dørene, er glatte, malede døre. Gulvene i kaminstuen og spisestuen er fortsat belagt med det originale mahogniparket og den øvre musik-stue med de oprindelige, grå linoleumsfliser, mens linoleumbelægningen i skabsgangen og soveværelserne er udskiftet med lys parket. Endvidere har villaen bevaret en stor del af sit oprindelige, nagelfaste inventar, de-signet til huset af Koppel-parret. I dagligstuen således den originale kamin, suppleret med en genbrugt brændeovn i spisestuen, i spisestuen skabsvæggen i oregonpine, i køkkenet det oprindelige, malede inventar, og i korridoren den oprindelige skabsrække, der efter bygherrens ønske blev og stadig er, malet i varmt-/koldtvandsrørenes farver rødt og blåt. Husets badeværelse, der har ovenlysvindue, har bevaret sine originale, hvide fliser, men har delvist nyere, hvid sanitet. Som et kuriosum har man endvidere bibeholdt husets varmluftssystem, hvor varmluft fra en pumpe i kælderen, gennem rør under gulvene blæses ud i rummene gennem riste under vinduerne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links