Befolkningsudviklingen i Smørumnedre 1965‑2018. For 1981‑98 er befolkningstal opgjort samlet for hele Ledøje-Smørum Kommune.

.

Smørumovre og Smørumnedre lå oprindelig ca. 1,5 km fra hinanden. Begge var typiske landsbyer med gårde og huse placeret omkring gadekæret. Smørumovre var den største med 15 gårde med kro, smedje og småerhverv, mens Smørumnedre havde 13 gårde. Smørum Kirke, der stammer fra 1100-tallet, ligger i den østlige ende af Smørumovre, men adskilt fra selve landsbyen. Gårde og huse i Smørumnedre hørte under herregården Edelgave. Smørum Gl. Skole i Smørumovre blev opført i 1860 af Edelgaves ejer. I 1865 blev der bygget et fattighus nær kirken.

Udviklingen i den daværende Ledøje- Smørum Kommune foregik hovedsagelig i Smørumnedre, idet Byudviklingsudvalget for København i 1965 gav tilladelse til byudvikling i dette område. Nærheden til Frederikssundbanen og en planlagt motorvej langs Frederikssundsvej betød, at udviklingen i Frederikssundsfingeren kom til at foregå ved Smørumnedre. Indbyggertallet i Smørumnedre voksede fra 249 i 1965 til 1.340 i 1970, hvilket resulterede i behov for skoler

Den store udvikling af parcelhusbyggeri i Smørumnedre fandt sted i perioden efter 1970 og strakte sig i området op mod Frederikssundsvej og Måløv Station med tæt-lav og åbenlav bebyggelse, hovedsagelig som ejerboliger. I 1981 blev der indviet et nyt rådhus i Smørumnedre, og i 1999 kom der også et nyt kulturhus med bibliotek i byen.

I 2007 var indbyggertallet i Smørumnedre nået op på 9.102.

Videre læsning

Læs mere om Smørumnedre

Se alle artikler om Byhistorie