Fortidsminde set fra syd
.
Fortidsminde set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36167
Sted- og lokalitetsnummer
080811-107
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatr. gadejord, Åsum by og sogn Smedebroen. Broen består af 2 gennemløb af ca. 1,5 m lange stenplanker, der i midten af bækken bæres af en gennemgående pille, ligedes af stenplanker, 3 skifter høj og 2 planker bred. Vejbanen over broen er asfalteret. 3 stenstøtter bærer i hver side et ræk- værk af rundjern. Broen fører Rågelundsvejen over bybækken. Fredningen omfatter brokonstruktionen og rækværket, hvorimod den adfalterede vejbane ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, om- sættes eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i bækken under broen må ikke finde sted.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmedebro. Fører under en vejafsnøring på den gamle Odense-Nyborgvej i centrum af Åsum. 2 løb. Hvert løb er 6 m langt, 1/2 m højt og 1,25 m bredt. Bygget af kløvede kampesten af forskellig størrelse uden bindemiddel. Gelængeret består i hver side af 3 råt tilhuggede granitpæle forbundet med et jernrør. Vejen om broen er asfaltereet og bruges som cykelsti.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links