Gravhøj set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35169
Sted- og lokalitetsnummer
080811-110
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rundhøj, 17 m i diameter og 1 m høj.

Undersøgelseshistorie

2011
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerVed Viggo Nielsens analyser af reliefkort over Ræveskoven iagttoges en rundhøjlignende formation i den nordlige udkant af agersystemet loknr. 109. Ved en besigtigelse af fortidsmindet ved V. Nielsen, M.B. Henriksen og Peter Rasmussen, GEUS, kunne der iagttages en velbevaret rundhøj umiddelbart nord for en skovvej. Højen og omgivelserne var dækket af yngre bøge, vest for højen dog af krat med hassel, el og ahorn. Stubbe på højen viser, at der tidligere har stået store løvtræer her. Højen ligger umiddelbart nord for det på reliefkortene påviste agersystem på let mod nord skrånende sandet terræn. Mindre end 50 m nord for højen ender skråningen i et mindre vandløb eller et kildevæld med fald mod øst. Mod øst, vest og syd er landskabet jævnt og skovdækket. Højen måler ca. 20 m øst-vest og ca 15 m nord-syd, højden varierer fra ca. 0,6-1 m. Disse mål er dog rent visuelle, det samme er afsætningen. Højen bør derfor opmåles med henblik på efterfølgende fredning.
2018
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerRundhøj, 17 m i diameter og 1 m høj. I ældre bøgeskov med omtrent 20 bøge på selve højen og i dets 2 meter bræmme. På højtoppen ses rester af ældre, nu fældede træer. Beliggende umiddelbart nord for en ældre skovvej, således at denne passerer kun 1 m syd for højens sydlige fod.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links