Snesere Tromlehus ligger på Bårsevej 3 D i Næstved Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Bygningen er et lille grundmuret, hvidkalket hus med helvalmet tegltag og tre rødmalede træporte ud mod vejen. Bygningen ligger centralt i landsbyen Snesere. Indtil 1994 lå der umiddelbart syd for tromlehuset en branddam. Den er nu opfyldt. Indvendig rummer bygningen ét stort rum til opbevaring af vejtromle, brandsprøjte og sygevogn.

Bygningshistorie

Tromlehuset har antagelig afløst et ældre sprøjtehus, muligvis på samme sted.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links