Spikergade 8
.

Spikergade 8 ligger på Spikergade 8 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Spikergade har altid fungeret som en baggade til den hermed parallelt beliggende handelsgade, Storegade. Handelsgadens langstrakte matrikler dannede nordsiden af Spikergade og her lå baghusene, der rummede butikkernes varelagre. Spiker er et dansk udtryk for det tyske ord Speicher, der betyder lager. Spikergade har således sit navn fra gadens oprindelige funktion som baggade med pakhuse til hovedgadens store købmandsgårde. Herudover var Spikergade en gade, der husede arbejdere og håndværkere.

Bygningen indgik sammen med nr. 10 og 12 i en boderække, der tilsyneladende strakte sig både øst og vest herfor. Bygningen rummer stadig rester fra den oprindelige 1600-tals bod, som oprindeligt kun var et stokværk høj. Omkring år 1700 blev alle tre boder forhøjet. Gadesidens bindingsværk fik påsat et stokværk, mens bygningen blev gjort noget bredere, idet gårdsiden blev flyttet ud og opført i nyt, gennemgående højstolpebindingsværk. Således blev der i stueetagen plads til en pesel (sal) mod gårdsiden, foruden en karnapstue (dørns) mod gaden og et køkken med ildsted i midten samt en tværdiele. Første sal var indrettet med et kammer mod gade og gård.

Beskrivelse

Forhuset indgår i Spikergades søndre husrække, hvor det er sammenbygget med nabobygningerne nr. 10 og 12. Bag forhuset er et lille gårdrum. Forhuset er tre fag bredt og er opført i bindingsværk med et teglhængt, rødt heltag. I begge tagflader er et nyere tagvindue. Mod gaden afsluttes facaden af en profileret hovedgesims, mens der mod gården er en enkel sugfjæl. Den murede sokkel er sort, bindingsværket er rødt opstolpet ligesom hovedgesims og sugfjæl, mod gaden er tavlene røde, mens de mod gården er gule. Vinduerne er hvidmalede og nyere, men traditionelt udførte, torammede og smårudede vinduer forsynet med koblede rammer. Hoveddøren er en nyere, men traditionelt udført, enfløjet revledør beklædt med fyldinger udvendigt og tredelt overvindue samt en enkel indfatning. Døren er malet i to forskellige røde nuancer med grå staffering. Mod gården er en nyere, men traditionelt udført, hvidmalet halvrevledør med hvid indfatning.Forhuset anvendes til bolig, og indvendigt er der i stueplan en stue mod gaden, et værelse mod gården og derimellem et badeværelse. I stuen fører en nyere, fritstående ligeløbstrappe op til lille første sal. Første sal er indrettet med en stor stue mod gaden samt et smalt værelse mod gården. Værelsets ene fag er blevet inddraget til nabobygningen nr. 10. I stuen er der via et nyere og lavt dørhul adgang til nabobygningen nr. 10. Ligeløbstrappen fører videre op til tagetagen, der er indrettet med et værelse. Der er indvendigt en traditionel materialeholdning med bræddegulve, klinkegulve, pudsede vægge og ældre synligt bjælkelag med knægte og ældre loftbrædder. I tagetagen er væggene og loftet beklædt med nyere profilbrædder. Der er nyere, men traditionelt udførte fyldingsdøre. I en bjælke er der fremdraget initialerne HCH og årstallet 1893 samt initialerne IB og årstallet 1827.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til dens placering som en del af husrækken, hvor den er med til at fastholde og styrke Spikergades oprindelige karakter af både små og store gavl- og længehuse. Hertil kommer, at bygningen i højde, formsprog og materialer har en samhørighed med de to nabohuse mod vest, hvorved de udgør en væsentlig del af det samlede historiske gadebillede i en af Tønders ældste gader.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens beskedne størrelse på tre fag bindingsværk, der vidner om at det blev opført som en jævn arbejderbolig (lejevåning), hvilket oprindeligt var en næsten enerådende hustype i Spikergade. Dette afspejles i det indre ved de lavloftede rum med synligt bjælkelag, enkle, svungne knægte og ældre loftbrædder, der karakteriserer en simpel hustype. Hertil kommer initialerne og årstallene på bjælken, som må referere til årstal for større ombygninger i huset samt hvilken ejer, som forestod dem.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til den lille og velproportionerede bygningskrop med det næsten ubrudte heltag. Hertil kommer de simple bindingsværksfacader, hvor gårdsiden står helt enkel med en sugfjæl, mens gadesiden er udsmykket med en høj, profileret trægesims og en enkel hoveddør, der giver det forholdsvis lille, jævne hus et enkelt og pragmatisk udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links