I hjertet af Steges lave, velbevarede bymiljø, umiddelbart nord for den dominerende kirke, findes den bygningsfredede tidligere præstegård, der nu kaldes Morten Reenbergs Gård. Det gulkalkede, i dag trelængede anlæg ligger ud til det snævre Dybsbrostræde samt Kirkepladsen.

I hovedsagen går bygningerne tilbage til 1697, da provst Morten Reenberg (præst 1693‑1709) lod et firfløjet anlæg opføre med avlsgård. Alt var af egebindingsværk, der siden dels er udflyttet, dels udskiftet med grundmur. Forhuset mod Kirkepladsen skalmuredes omkring år 1800 og fik en stram, klassicistisk facade i 1854 af provst Daniel Smith (præst 1834‑58), der købte præstegården til privat ejendom. En ny præstegård uden for Mølleporten blev opført i 1891, mens den gamle præstegård, der blev renoveret efter en bybrand i 1774, rummede Møns Museum i perioden 1914‑57. I dag er der sognegård og kirkekontor i den tidligere præstegård, der blev gennemgribende restaureret i årene 2012‑15 af Lykke+Nielsen Arkitekter.

For enden af Torvestræde langs med Stege Kirke ses den ene længe af Stege Gl. Præstegård. Dele af præstegården stammer tilbage fra før 1694. Præstegården blev solgt til privateje i 1740’erne og var frem til 1870’erne provstebolig. På nær nordlængen er den tidligere præstegård fredet.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Præstegårde