Stenbjerg Redningsstation ligger på Stenbjerg Landingsplads 3 i Thisted Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Det er en grundmuret rødstensbygning af de mindre af den "nyere type" på 13,76 x 6,78 m med halvvalmet rødt tegltag. I forhold til de fleste af redningsstationerne fra 30'erne er portåbningen her udført med et rundt muret stik. Der er tilføjet en mindre tilbygning mod øst. Bygningen er velholdt.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Stenbjerg Redningsstation knytter sig i det ydre til den grundmurede bygning i rød, blank mur med rødt, halvvalmet tegltag, den store port i gavlen samt vinduer og døre, som et velbevaret eksempel på en nyere type redningsstation opført i 1930ene. Dette understreges også af de grønmalede vinduer og døre samt den grønmalede port med det påmalede splitflag, som alle var typiske elementer for redningsstationer opført af redningsvæsenet på dette tidspunkt. Bygningens funktion som redningsstation understreges af den store tofløjede port, der vender mod havet, så det var nemt at sætte redningsbåden i vandet.

Desuden er der kulturhistorisk værdi knyttet til redningsstationens

placering i nær tilknytning til det lille, naturfredede fiskerleje, som fortæller den om den tætte samhørighed, der har været mellem fiskeri ved den jyske vestkyst og redningsvæsenet.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Stenbjerg Redningsstation sig til den bevarede planløsning, som er kendetegnet ved et stort åbent rum, der har kunnet rumme redningsbåd og redningsudstyr.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Stenbjerg Redningsstation knytter sig til den velproportionerede bygningskrop, der fremstår som en harmonisk helhed med blanke, røde mure og rødt, halvvalmet tegltag. Bygningens udtryk er enkelt, prunkløst og rationelt, hvilket understreges af, at det rundbuede murstik ved porten og hovedgesimsen er de eneste dekorative elementer.

Desuden er der arkitektonisk værdi knyttet til farvesætningen med rødt murværk og tag og det grønmalede træværk som kontrast hertil.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links