Landsbyen har bibeholdt sit landsbypræg med en intakt vejstruktur og en markant afgrænsning til det omgivende åbne land. Store Magleby er omfattet af en bevaringsplan, hvori de mange gårdanlæg er omdannet til boliger og småerhverv. Landsbyens marker er i det væsentlige overtaget af lufthavnen, og på de bebyggede arealer er parcelhusene i overtal.

På Kirkevej ligger Dragør Rådhus. Det er bygget i årene 1958‑59 af arkitekterne Kaj Grøning og Paul Grøning og senere udvidet flere gange, senest i år 2000.

Videre læsning

Læs mere om Store Magleby

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur