Storegade 19 ligger på Storegade 19 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i 1788 af enken efter overinspektør og hofråd M. Martensen. Fra 1800 bolig for hertugens livlæge H. W. Henrici. Samtidigt pakhus mod Søndergade.

Beskrivelse

Det fredede anlæg Storegade 19 ligger langs nordsiden af Storegade i Augustenborg. Fredningen omfatter et 9 fag langt forhus og et pakhus i gården.

Forhuset er opført i grundmur over en sortmalet sokkel, facaderne er pudset hvide og inddelt i felter markeret med pilastre mellem hver vinduesfag. Pilastrene går over i en aftrappet gesims, der formidler overgangen til den opskalkede tagfod. Taget har halvvalm og er belagt med røde vingetegl. I rygningen findes en skorsten og en centralt placeret trefags frontkvist med sidevinduer og årstallet 1788. Mod gården findes to tagvinduer og et udskud med tag af bølgeeternit. Mod gaden er vinduerne torammede med store ruder, og på østgavlen samt mod gården er småt opsprossede torammede vinduer. Hoveddøren udgøres af en centralt placeret tofløjet rokokodør med dybe udskæringer. To granittrin udgør trappen til fortovet. På østgavlen findes to sæt tofløjede havedøre med glasfyldinger.

I det indre findes en velbevaret planløsning med et trapperum inden for hoveddøren, der giver adgang til en gadevendt stue på hver side og til det gårdvendte, kakkelbeklædte køkken. De fleste indvendige døre udgøres af oprindelige fyldingsdøre med gerichter. På førstesalen er soveværelser og bad, som har en karakteristisk afrundet overgang fra væg til loft. Kvisten i det centrale soveværelse på første sal har sidevinduer, som giver kig langs Storegade i begge retninger.

Miljømæssig værdi

For Storegade 19 er den miljømæssige værdi knyttet til forhusets placering ud til, og parallelt med vejen, hvorved bygningens langstrakte facade får en markant rumdannende effekt i gadebilledet. Endvidere markerer bygningen hjørnet mod Elmevej. Det fredede pakhus i gården har facade mod Elmevej og bidrager dermed til at markere hjørnet mellem Storegade og Elmevej. I det indre danner de to bygninger tillige med nabobygningens baghus et lukket gårdrum med adgang på vestsiden af forhuset.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Storegade 19 er knyttet til bygningens placering i den markante husrække langs Storegade, som blev opført i sammenhæng med Augustenborg slot og Slotsalle. Augustenborg er opstået som fyrsteby i forbindelse med opførelsen af det nuværende Augustenborg Slot i årene 1664-77. Hoffets ansatte byggede rokokoinspirerede huse langs Slotsalle og Storegade, og derved opstod den meget homogene husrække, som Storegade 19 er del af. Disse er kendetegnet ved en langstrakt bygningskrop i gadeflugten, halvvalmede tegltag og markant frontkvist. Ydermere findes kulturhistorisk værdi i baggårdsmiljøet med vognport, udhuse og pakhus, som er del af anlæggets tidligere funktion som købmandsforretning.

Arkitektonisk værdi

For Storegade 19 er den arkitektoniske værdi knyttet til forhusets velproportionerede bygningskrop med en taktfast facade inddelt af pilastre, som giver et meget rytmisk forløb. Endvidere giver det halvvalmede tag en opadstræbende bevægelse som gør, at bygningen fremtræder let og elegant. Den fint detaljerede, udskårne hoveddør samler opmærksomheden mod husets midte, og understreger derved bygningens gennemgående symmetri. I det indre er der arkitektonisk værdi i detaljeringen af døre, gerichter og trappen med udskårne balustre samt i de karakteristiske rundede overgange fra væg til loft i rummene på første salen, som giver en særegen rumlig effekt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links