Storegade 48
.
Storegade 48
.
Storegade 48
.
Storegade 48
.
Storegade 48
.
Storegade 48
.

Storegade 48 ligger på Storegade 48 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Storegade 48 blev opført i 1881 af tobaksfabrikant Erfurt og havde oprindeligt to indgangsdøre i de afskårne hjørner mod Storegade og Vestergade. Der blev isat et stort vindue mod Vestergade i 1911, hvor også butiksdøren mod Vestergade erstattedes af et butiksvindue. Ved en gennemgribende restaurering i 2005-2006 blev siden mod Storegade ført tilbage til sit oprindelige udseende med to mindre korspostvinduer og nyere indgangsdøre blev erstattet med de nuværende ældre fyldingsdøre. Storegade 48 er i dag indrettet til butik og med en lejlighed på første sal og loftetage.

Beskrivelse

Storegade 48 ligger på et fremtrædende hjørne, hvor Storegade og Vestergade mødes. Her indgår bygningen i den sammenhængende husrække i Storegade. På bagsiden er der et lille gårdrum, med indgang fra Vestergade. Storegade 48 er et grundmuret, toetages hjørnehus med trempel og skråt afskårne hjørner mod Storegade og Vestergade. Bygningen står på en lav pudset sokkel og bærer et skifterdækket tag, der følger bygningens afskårne hjørner. I tagryggen sidder en skorsten med sokkel og krave, og i tagfladerne sidder enkelte nyere tagvinduer, og mod Vestergade er der en ældre kvist. Overalt er murværket pudset og fremstår med talrige støbte dekorationer i cement og støbejern. I hjørnefagene fremstår hjørnerne kvaderfugede, etageadskillelses markeres ved en løvfrise og overetagen prydes vinduesbrystningerne med støbte rosetmotiver, over vinduerne ses en konsolbåren gesims, hvorover tremplen smykkes af støbejernsrosetter, en i hvert fag. Den konsolbårne hovedgesims er ligeledes stærkt profileret. Sidefagene mod Storegade og Vestergade fremstår med enkel kvaderfugning. Sidefag og overetagens vinduer er nyere fladbuede korspostvinduer, hertil underetagens butiksruder. De ældre døre til butiksdør og opgang mod Vestergade fremstår med runde fyldinger og opsprosset overvindue. I det indre er stueetagen indrettet til butikslokale med hvidmalede lofter med spots og hvidmalede vægge. Gulvbelægningen er nyere. Hertil er et mindre baglokale samt toilet, dørene er ældre fyldingsdøre med råglas. Mod Vestergade er der opgang til første sal og loftetagen ad den oprindelige trappe med drejede balustre. Trappe og gangareal har nyere vinyloverflade. Lejligheden fremstår generelt med en nyere grundplan med køkkenalrum og der er bevaret ældre fyldingsdøre. I loftetagen er den ældre tagkonstruktion synlig og sortmalet, der er et nyere bræddegulv.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Storegade 48 knytter sig til bygningens beliggenhed på det skarpe hjørne mellem Storegade og Vestergade, hvorved bygningen får en stærkt fremtrædende plads i gadebilledet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Storegade 48 knytter sig i det ydre til bygningens rigt dekorerede facade og fremstår som et godt eksempel på den købstadsarkitektur, der vandt frem i Haderslev i 1800-tallets anden halvdel. Denne arkitektur kendetegnes ved pudsede facader med talrige pudsede eller støbte stilelementer fra forskellige stilperioder, et formsprog, der er karakteristisk for historicismen, der dominerede arkitekturen 1800-tallets slutning. Mod den lille gård fremstår Storegade 48 mere enkelt og uden facadens rige udsmykning. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre plan, hvor trappeopgang og sekundære funktioner er placeret mod Vestergade og stuer mod den større gade, Storegade. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele, som eksempelvis fyldingsdøre og trappegelænderets drejede balustre, hvis dekorative udformning vidner om samtidens forkærlighed for udsmykning og en høj håndværksmæssig standard.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Storegade 48 knytter sig i det ydre til det velproportionerede og helstøbte bygningsvolumen. Bygningens symmetriske og rigt udsmykkede facade gør, at bygningen til fulde indtager og udfylder sin fremtrædende plads i gadebilledet. Hertil kommer, at facadens disponering gør, at de mange stilelementer forenes til en festlig og harmonisk helhed. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de bevarede ældre bygningsdele, der i det moderniserede interiør giver karakter og minder om bygningens oprindelse i anden halvdel af 1800-tallet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links