Storegade 56
.
Storegade 56
.
Storegade 56
.
Storegade 56
.
Storegade 56
.

Storegade 56 ligger på Storegade 56 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Storgade 56 er opført i 1853 af hattemager Hans Georg Nicolai Buntzen, som muligvis blev inddragede dele af et ældre hus beliggende på grunden.

Beskrivelse

Storegade 56 ligger sammenbygget med naboejendommene i husrækken på den nordlige side af Storegade. På bagsiden er en lille flisebelagt gård og et ældre udhus. Storegade 56 er et fem fag bredt og to etager højt, grundmuret hus. Huset hviler på en sokkel af syldsten og bærer et heltag hængt med røde vingetegl, i rygningen sidder to symmetrisk placerede skorstene med sokkel og krave. Murværket fremstår pudset og gulmalet med hvidmalede detaljer. Gadefacaden er symmetrisk opbygget og midterpartiet fremhæves af en tofløjet fyldingsdør med overvindue og flankeres af to ældre flade metalkarnapper. Foran døren er en nyere støbt trappesten med fliser. I overetagen er de tre midterfag fremhævet med profilerede indramninger og en fælles sålbænk. De øvrige vinduer har konsolbårne sålbænke. Facadens vinduer er ældre korspost- eller torammede vinduer med forsatsrammer, karmene er malet grønne og rammerne er hvidmalede. Murværket afsluttes øverst af en hovedgesims med tandsnit. På gårdsiden fremstår Storegade 56 pudset og gulmalet, den eneste udsmykning er et muranker. Gårdsidens vinduer er både nyere og ældre, torammede og trerudede vinduer med lidt varierende størrelse, heraf er der et termovindue. Desuden er der et firefagsvindue uden sprosser. Alle vinduer er malet som på facaden. I første etage er en grønmalet dør, foran hvilken der er en nyere brandtrappe af metal og træ. Under brandtrappen er en tidligere lokumsbygning, der nu anvendes til opbevaring. Stueetagens bagdør udgøres af en enkel fyldingsdør med to mindre ruder i øverste del. I tagfladen er tre nyere tagvinduer.

I det indre er den ældre grundplan i stueetagen i store træk bevaret. Bag fordøren er der en diele med en ældre trappe med nye trin af ædeltræ til overetagen. Ved siden af trappen er der et mindre badeværelse, der ligger centralt i huset. På begge sider af dielen ligger der værelser mod gaden og mod gårdsiden ligger køkken og bryggers. Første etage er indrettet med stuer mod gaden og værelser samt bad mod gårdsiden. Ad en nyere trappe er der adgang til loftetagen, der er indrettet til en stue med åbent til kip. I det indre er bygningen renoveret i nyere tid og præges generelt af nyere overflader eksempelvis nye klinkegulve og gulvbelægning, glatte lofter med spotbelysning og glatte døre. Af ældre bygningsdele er der bevaret enkelte ældre fyldingsdøre ligesom, det ældre bjælkelag er synligt flere steder.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Storegade 56 knytter sig til bygningens placering i den traditionelle bebyggelsesstruktur, hvor alle bygninger er sammenbyggede med facaderne liggende på linje langs gaden.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Storegade 56 knytter sig i det ydre til den traditionelt udformede facade med sjældne flade metalkarnapper, der herved er et unikt træk ved Storegade 56. Metalkarnapperne har fungeret som udstillingsvinduer. Også facadens pudsede detaljer gør, at bygningen fremstår som et velbevaret eksempel på den købstadsarkitektur, der vandt frem i Haderslev i 1800-tallets anden halvdel. Denne arkitektur kendetegnes ved pudsede facader dekoreret med pudsede eller støbte stilelementer. I det indre knytter den kulturhistorisk værdi sig til den i store træk bevarede grundplan med den delvist bevarede diele, der er karakteristisk for byggeskikken i Sønderjylland. Hertil kommer den traditionelle opdeling, hvor stuerne er placeret mod gaden og de funktionsbetingede rum som badeværelse og køkken vender mod gårdsiden. Tillige har den bevarede hovedtrappe og de ældre døre samt det synlige bjælkelag kulturhistorisk værdi, da disse bygningsdele tilsammen bidrager til opretholdelsen af et traditionelt interiør.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Storegade 56 knytter sig i det ydre til den helt symmetriske og velproportionerede facade, hvor de flade, fint forarbejdede metalkarnapper samt fordørens dekorative opsprosning danner et naturligt fokuspunkt i facaden. Den velproportionerede facade danner sammen med dekorationer og farveholdning en helstøbt helhed, der får den klejne bygning til at stå tydeligt frem i gadebilledet. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de velbelyste stuer og værelser mod gaden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links