Strandgade 49 ligger på Strandgade 049 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Troense blev etableret i løbet af 1700-tallet på initiativ af kammerherre Niels Juel på Valdemars Slot. Byen er et tidligt eksempel på en planlagt landbebyggelse anlagt som ramme om frugtavl, skibsfart og skibsbygning. Særligt står strukturen omkring Strandgade, Badstuen og Grønnegade stadig velbevaret med mange af de oprindelige længehuse i bindingsværk bevaret, ligesom det også ses i Strandgade 49. Grunden Strandgade 53 har været bebygget siden 1768, hvor der lå en ti fag lang bygning. I 1819 blev forhuset beskrevet som værende elleve fag lang med en tilbygning på fem fag samt en ni fag lang længe mod vest. I anden halvdel af 1800-tallet er forhuset ombygget i det indre med tilføjelse af en nyere trappe og en mere åben grundplan mod gadesiden. På et luftfotografi fra 1939 har bygningen endnu ikke fået det firefags vindue i østgavlen eller den flammerede dør, disse elementer må derfor være blevet tilføjet senere.

Beskrivelse

Strandgade 49 ligger i den ældste del af Troense på en lang, smal grund. Foran bygningen er en forhave med en lav hæk, der afgrænser haven mod gaden. Bag forhuset ligger to grundmurede længer, der ikke er omfattet af fredningen. Strandgade 49 er et elleve fag langt, enetages grundmuret langhus. Murværket er pudset og hvidkalket og afsluttes øverst af en muret gesims. Bygningen hviler på en sortmalet sokkel af kampesten. Taget er hængt med røde vingetegl og fremstår halvvalmet, og i rygningen sidder to ældre, hvidmalede skorstenspiber med sokkel og krave. I hver tagflade mod gade og have er fire nyere tagvinduer. Hoveddøren, der sidder i syvende fag, er en traditionel, tofløjet fyldingsdør med ældre råglasruder i den øverste del, foran døren er en tretrins granittrappe med ældre smedejernsgelænder. I østgavlen er der et firefags vindue og en flammeret dør. Vinduerne er overvejende ældre torammede vinduer med tre eller seks ruder. Vinduerne har ældre hjørnebånd. Karmene er malet mørkeblå, mens de gående dele, ligesom dørene, er malet i en lysere blå nuance. Det indre præges af en ældre grundplan med en delvist bevaret midterskillevæg, der opdeler grundplanen i mindre rum, med badeværelse, køkken og bryggers mod havesiden og stuer samt trappe mod gaden. Via en nyere trætrappe er der adgang til loftetagen, der indrettet i nyere tid. Fra reposen er der adgang til værelser i gavlene og mod gadesiden samt et badeværelse mod havesiden. I interiøret fremstår stueetagen med klinkegulve med både ældre og nyere klinker, nyere bræddegulve og loftets bjælkelag er inddækket med ældre loftsplader imellem. Der er bevaret ældre fyldingsdøre med gerichter og ældre beslagværk, og vinduerne har forsatsrammer samt ældre anverfere og stormkroge. I loftetagen er skorstenene bevaret og tagkonstruktionens hanebånd fremstår inddækkede.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Strandgade 49 knytter sig til ejendommens beliggenhed på Strandgade, der er blandt Troenses tidligst anlagte hovedgader og samtidig indkørselsvej til byen. Bygningen indpasser sig harmonisk i gadebilledet, hvor bygningerne præges af en traditionel materialeholdning og byggeskik. Strandgade 49 ligger ligesom flere af de øvrige oprindelige ejendomme i gaden med en kort indbyrdes afstand og med den for Troense karakteristiske lille forhave foran. Hertil kommer ejendommens disponering, hvor forhuset er beliggende parallelt med vejen, hvilket er et gennemgående træk for en stor del af de oprindelige ejendomme i Troense. Således bidrager Strandgade 49 til fortællingen om Troenses anlæggelse og udgør dermed en væsentlig del af Troenses velbevarede landsbymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen som en integreret del af fortællingen om Troenses kulturhistorie, hvor de velplanlagte, små bebyggelser stod som en samlet ramme om avl og skibsfart. Dette kan ses i grundens disponering og bygningens placering. Hertil kommer, at bygningens anselige størrelse, dens konstruktion i grundmur, den ældre, fint udførte hoveddør og de to skorstenspiber i samtiden har været tegn på velstand. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de genkendelige træk af den ældre grundplan med stuer mod gaden og mindre rum mod haven. Hertil kommer alle ældre bygningsdele herunder bjælkeloftet, ældre døre med gerichter og beslagværk, vinduernes anverfere og stormkroge samt den traditionelle materialeholdning.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Strandgade 49 knytter sig til i det ydre til det fritliggende længehus, hvis anselige længde fremhæves af facadens taktfaste faginddeling og det opskalkede tegltags store, næsten ubrudte flader. Dekorationen begrænser sig til hoveddøren og den enkle murede hovedgesims, hvilket sammen med bygningens sluttede form giver Strandgade 49 et velproportioneret og værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links