Sundby Kirkes interiør. Det enkle og harmoniske kirkerum er dækket af krydsende tøndehvælv, hvis kapper siden 2001 har været beklædt med lysbuer udarbejdet efter forlæg af kirkeværge og arkitekt Svend-Erik Fangel Pedersen.
.

Sundby Kirke er en kirke på Amagerbrogade i Amager Øst opført 1869‑70 efter tegning af den toneangivende arkitekt Hans J. Holm som et af hans tidligste arbejder og med de lokale matadorer etatsråd L.P. Holmblad og grosserer Christian Holm som sponsorer. Det er den ældste af de seks folkekirker i bydelen. Bygningen af røde mursten er en centralkirke med korsformet grundplan i en afdæmpet, nyromansk stil. Over den ottekantede korsskæring er en tagrytter af form som en lanterne, hvori klokkerne er ophængt. I 1941 blev kirken udvidet med et våbenhus med bronzedør og granittympanon af Max Andersen.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Københavns Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker