Svanholm Storkollektiv er en af pionererne inden for økologisk landbrug i Danmark. Svanholm er fødevareproducent, og Danmarks største kollektiv med fællesøkonomi tiltrækker stadig bl.a. børnefamilier.
.

En gruppe mennesker købte i 1978 godset Svanholm gennem Kommanditselskabet Jarnved og omdannede det til et storkollektiv, der byggede på tanker om et bæredygtigt liv med vægt på lighed og nærhed. Øverste myndighed er det månedlige fællesmøde. Medlemmerne har en udstrakt grad af fællesøkonomi, hvori også indgår indkomster fra de omkring 35 voksne (2017), der arbejder uden for Svanholm.

Flere af kollektivets stiftere spillede en central rolle i stiftelsen af Landsforeningen Økologisk Jordbrug i 1981 og i udarbejdelsen af de første regler for økologisk landbrug. Godset har selv været helt økologisk drevet siden 1990. Med årene har Svanholm udviklet sig til en mangesidet virksomhed med ca. 120 malkekøer, et agerbrug, der dyrker 230 ha delvis med grøntsager, en frugtplantage med biavl, skovdrift, bageri, gårdbutik og café. Der laves strøm fra vindmøller, solceller og træfyr. Børnehuset er åbnet som vuggestue og børnehave for egnens beboere. Kollektivet bestod i 2017 af 85 voksne og 54 børn.

Svanholm har en lang og spændende historie, som stadig indgår i fortællingen om kollektivet og dets økologiske virksomhed. Herregården Svanholm omtales fra 1346 i skriftlige kilder. Den blev opført på en ø, der senere er blevet landfast med halvøen Hornsherred. Under Grevens Fejde 1534‑36, mens slægten Bille var ejere, blev gården plyndret. Derefter ombyggede eller nybyggede rigshofmester Eske Bille gården. En bygningstavle med et relief af treenigheden og indskriften »Gottes Wordt blyft in Evigkeit« samt hans og hustruens navne og våben bærer årstallet 1549. Siden 1878 er den indmuret i hovedbygningens port.

I 1735 måtte gården sælges på tvangsauktion. Den nye ejer, Adolph Andreas von der Lühe, opførte i 1744 den hovedbygning, som stadig står. Med delvis benyttelse af ældre dele blev et symmetrisk, aksefast anlæg opført i en enkel barokstil. Midterfløjen er i to etager med mansardtag, mens de to bagudvendte sidefløje er i én etage. Mansardtagene har lige opmurede gavle, hvilket understreger husets blokagtige karakter.

Fra 1805 til 1934 var slægten Bille-Brahe ejere. Efter en brand i 1857 blev avlsbygningerne genopført af arkitekten N.S. Nebelong, haven blev omlagt til romantisk park med søer, broer og lysthuse, voldgravene blev tilkastet og hovedbygningen restaureret i 1878. Efter lensgreve Preben Bille-Brahes død i 1857 blev hans bronzebuste opsat i parken og siden flyttet til indkørslen til godset.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder