Omgivet af to parker, et tidligere barokanlæg og en romantisk have, ligger den fredede herregård Svenstrup med sin hvidkalkede facade og sortglaserede tegltag markant i landskabet. Den klassicistiske trefløjede hovedbygning opført i 1782-84 har en fremtrukket midtrisalit, der understreger symmetrien i hele anlægget, i modsætning til parkens træer og græs.

.

Svenstrup ligger kønt i det sjællandske landskab omgivet af vidtstrakte marker mod nord og store skovområder mod syd.

Den trefløjede hovedbygning fra 1784 med sit enkle og gennemført symmetriske udtryk repræsenterer den klassicistiske byggestil, der var udbredt i herregårdsbyggeriet i slutningen af 1700-tallet. Hovedfløjen er udstyret med et fremtrædende midterparti både mod gård og have og er udsmykket med dekorativt sandstensarbejde. Hovedfløjen er i to etager under sort helvalmet tegltag, mens de to sidefløje er lidt lavere. Mod vest ligger avlsgården opført 1895‑97.

Svenstrup kendes fra middelalderen, hvor den var underlagt forskellige gejstlige bispestole. Efter Reformationen i 1536 overgik kirkegodset til kongen, og Svenstrup indgik i det kongelige Roskilde Len, indtil Frederik 3. i 1666 overdrog herregården til sin betroede biskop Hans Svane. Hans efterkommere ejede Svenstrup indtil 1751, hvor Peter Johansen Neergaard købte den. Slægten Neergaard var oprindelig bønder fra den jyske by Nedergaard, men steg i graderne som godsforpagtere og siden godsejere. Sønnen Jens Bruun Neergaard blev adlet de Neergaard i 1780 og var bygherren til den nuværende hovedbygning.

Svenstrup ejes i dag af Christian Wedell-Neergaard, der driver skov- og landbrug, jagt- og boligudlejning samt kursuscenter og naturskole.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Køge Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder