.

Omgivet af to parker, et tidligere barokanlæg og en romantisk have, ligger den fredede herregård Svenstrup med sin hvidkalkede facade og sortglaserede tegltag markant i landskabet. Den klassicistiske trefløjede hovedbygning opført i 1782-84 har en fremtrukket midtrisalit, der understreger symmetrien i hele anlægget, i modsætning til parkens træer og græs.

.

I Køge Kommune er der kendskab til en håndfuld voldsteder fra middelalderen, bl.a. Farebæksholm. Tågerød Voldsted er en herregårdsplads fra tiden efter Reformationen. Kun ganske få rester af voldstederne er bevaret i landskabet, da de alle er enten helt sløjfede eller betydeligt udjævnede ved pløjning.

Der er otte herregårde i kommunen. I den vestlige del af Køge ligger Gammel Køgegård, hvis klassicistiske hovedbygning blev opført i 1779 med senere ombyggede sidefløje. Fra samme periode er herregården Svenstrup, opført i årene 1782‑84. Kommunens øvrige herregårde er præget af deres tilknytning til storgodser med centrum uden for den nuværende Køge Kommune. Billesborg, Gunderup og Gammel Lellingegård hører således under Vallø syd for Køge i den nuværende Stevns Kommune, mens Ny Lellingegård i 1783 blev oprettet på jord udskilt fra Vallø Gods. Juellund hører under Giesegård mod vest i den nuværende Ringsted Kommune. Spanager har ligeledes en historisk tilknytning til Giesegård, men har siden 1923 været skolehjem.

Middelalder

Af de middelalderlige voldsteder, der stadig er synlige i landskabet, er herregården Farebæksholm. På et næs i den tidligere Overød Sø har ligget en gård med to banker omgivet af voldgrav, beskyttet mod landsiden af en 3 m høj krumvold. I dag er kun bevaret en stærkt udjævnet rest af anlægget. Herregården blev sidst nævnt i en skriftlig kilde i slutningen af 1460’erne, da Farebæksholm blev pantsat.

Af Tågerød Voldsted, der ligger i et fredet område i Tågerød Skov, er bevaret en uregelmæssig, op til 3 m høj banke.

Klassicisme

Tre af de otte herregårde i Køge Kommune er klassicistiske. Ny Lellingegård, der ikke er fredet, er opført i bindingsværk fra slutningen af 1700-tallet, mens den fredede Svenstrup har klare stilistiske træk. Den fredede Gammel Køgegård har væsentlige historicistiske om- og tilbygninger, og hele hovedbygningen er opført i røde teglsten.

Svenstrup ligger kønt i det sjællandske landskab omgivet af vidtstrakte marker mod nord og store skovområder mod syd. Den trefløjede hovedbygning er fra 1784. Svenstrup ejes i dag af Christian Wedell-Neergaard, der driver skov- og landbrug, jagt- og boligudlejning samt kursuscenter og naturskole.

Gammel Køgegård ligger i den vestlige udkant af Køge. En række adelsslægter ejede herregården fra 1400-tallet, og indtil bondesønnen Rasmus Carlsen Lange købte den i 1775. Slægten Carlsens sidste ejer var Emmy Carlsen, der med sit testamente oprettede en legatstiftelse, der siden da har ejet og vedligeholdt herregården.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Køge Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder