Tårnbygårdsskolen er en specialskole beliggende i Tårnby. Skolen rummer Tårnby Kommunes specialtilbud til elever med vidtgående funktionsvanskeligheder. Den blev oprindelig oprettet i 1963 som en værkstedsskole og fungerede i en periode som aflastningsskole for andre af kommunens skoler. Fra august 2010 blev skolen omdannet til specialskole for de børn, der har særlige behov, som ikke kan dækkes i den almindelige folkeskole. Tårnbygårdsskolen har børn fra 0. til 10. klasse og havde i 2017/18 ca. 70 elever.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i Tårnby Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg