Tårnby ligger midt på Amager, 6 km sydøst for Københavns centrum. Tårnby er sammenvokset med byen Kastrup. Begge beskrives derfor i Trap Danmark som bydele i byen Tårnby, hvortil indbyggerne af Danmarks Statistik er opgjort til det samlede antal 42.607.

Bydelen afgrænses mod nord af Sundbyvester i Københavns Kommune, mod øst og syd af Kastrup, Københavns Lufthavn og Dragør Kommune og mod vest af det inddæmmede naturområde Kalvebod Fælled. Tårnby ligger dels på moræneler, dels på hævet havbund, men terrænet er som overalt på øen ganske lavt og fladt.

Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen, der følges ad, gennemskærer Tårnby fra vest til øst og krydses af Englandsvej og Amager Landevej. I den sydlige del, især op mod lufthavnen, findes en række erhvervskvarterer. Et stort parcelhuskvarter med ret små grunde omgiver Kongelundsvej i vest, mens boligformerne mod øst og nord er mere blandede og består af parcelhuse, rækkehuse og stokbebyggelser.

Stednavnets betydning

Stednavnet Tårnby er tidligst overleveret i 1135 i originalformen Thornby. Yngre kildeformer er fx 1377 Thornby, 1477 Thørnby, 1560 Thornebye og 1612 Thaarnnebye. De ældste former viser utvetydigt, at forleddet er substantivet gammeldansk thorn, nudansk tjørn »tornet busk«. Efterleddet er substantivet by.

Navnets betydning er »byen, hvorved der vokser tjørn(e)«. Senere skriftformer med aa og å skyldes den åbne udtale af vokalen o svarende til udtalen af navnet Tornerose.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Tårnby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder