På Nordmarksvej i Kastrup ligger fire røde boligblokke med sydvendte altaner opført i 1960. Bebyggelsen ses her fra hjørnet af Alléen og Kastruplundgade. I nærheden findes både dagligvareforretninger og folkeskolen Skottegårdsskolen.
.
Landstedet Kastrupgård set gennem den portbygning, som er det eneste oprindelige, der er tilbage af de bygninger, kongelig hofstenhugger Jacob Fortling opførte 1749‑53.
.
Kastruplundgade i Kastrup er en af Tårnby Kommunes vigtige handelsgader. Den er opkaldt efter det gamle forlystelsessted Kastruplund, som lå, hvor Quality Airport Hotel Dan nu ligger, tæt på krydset ved Gammel Skovvej. Kastruplunds gamle have kan stadig spores som en lille grøn plet i området bag hotellet mellem Gammel Skovvej og Kastrupkrogen.
.
En medarbejder fra Vej, Park og Ejendomme i Tårnby Kommune cykler forbi Tinggården i Tårnby, der er en af Tårnby Kommunes mest velbevarede gårde.
.
Visualisering af det nye område Scanport ved Kastrup Industrihavn. Scanport vil rumme medicinalkoncernen Ferrings nye hovedkvarter i Danmark. Derudover bygges et nyt Scandic Airport Hotel.
.
Skottegårdens Butikscenter. Butikscenteret åbnede som et af landets første i 1955.
.
Tårnby Kommune udskrev en arkitektkonkurrence om et nyt rådhus i 1953. Konkurrencen blev vundet af Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen, og resultatet blev en bygning i to etager med en form for lanterneoverbygning med kraftigt tagudhæng. Den regelmæssige facade er beklædt med norsk marmor. Rådhuset blev opført 1957‑59.
.

Tårnby Villaby blev bygget i etaper fra 1901. I 1917 fulgte Korsvejens Villaby, først som parcelforening med karakter af kolonihaveområde, men fra 1926 som grundejerforening med helårshuse.

Kastrup har været kendt som industriområde. Jacob Fortling, der opførte og drev Kastrupværk, byggede Kastrupgård (1753) som privatbolig. Den er i dag udstillingssted for Kastrupgårdsamlingen. Bygningens nuværende udformning og karakteristiske gule farve tilskrives dog den senere ejer Ole Tønder Lange, og af Fortlings Kastrupgård er kun portbygningen bevaret. Haven ved Kastrupgård er kommunens ældste anlæg.

Bolignøden under 1. Verdenskrig og de mange tilflyttere fik kommunen til at opføre to store ejendomme på Søvang Allé i 1917.

I Kastrupvænge blev der i 1924 bygget rækkehuse, tegnet af Thorkild Henningsen, med fine relieffer over indgangsdørene.

Tårnby og Kastrups hastige udvikling til forstæder med en stor befolkningstilvækst ses i opførelsesårene for skolerne. Både Tårnby og Kastrup havde skoler før 2. Verdenskrig, men efter krigen tog opførelsen af skoler til: Skottegårdsskolen i 1954 af C. Brix samt Pilegårdsskolen og Løjtegårdsskolen af P. Grøning, hhv. 1956‑57 og 1958.

Boligbyggeriet fulgte med i samme tempo, og nu var det ikke længere parcelhuse, men boligblokke. Blandt Tårnby Kommunes mange etagehuse kan fremhæves Lufthavnsparken med krumme boligblokke i kreds om et grønt anlæg, opført i årene 1949‑50 ved Jean Fehmerling. Skottegården med boligblokke og et af Danmarks første lokale butikscentre, en enetages bygning med fire indre gårde med træer og siddepladser fra årene 1954‑55, havde ligeledes Jean Fehmerling som arkitekt. Den almene boligbebyggelse Saltværkshuse i fire blokke fra 1948 er planlagt til at blive totalrenoveret af Domus Arkitekter 2019‑22. Bebyggelsen Flyverbo, der også kaldes Slangen, er opført i 1949 for D.D.L.s boligselskab og tegnet af Edvard Thomsen og Christian Kampmann. Vinkelhuse, der ligger som en zigzaglinje mellem Englandsvej og Øresundsmotorvejen, er opført i 1963 for Postfunktionærernes Andelsboligforening af Svend Fournais.

Tårnby Torv, der blev opført i årene 1967‑68, er tegnet af Kay Fisker og Svend Høgsbro og indeholder kontorer, lejligheder og butikker.

I en rand omkring en parkeringsplads lå den lokale politistation, en gymnastik- og sportshal samt Tårnby Hovedbibliotek fra 1982 (indviet 1983), tegnet af Gehrdt Bornebusch, og sundhedshuset på den ene langside. Politistationen lukkede i 2016. Bag den tidligere politistation lå Tårnby Retsbygning, der i dag er Daghjemmet Blåklokkevej. Bygningen er fra 1998‑2000 og tegnet af Dorte Mandrup og Niels Fuglsang sammen med landskabsarkitekt Svend Kierkegaard, mens Mangor & Nagel A/S stod for ombygningen fra retsbygning til daghjem i 2016. I tæt forbindelse hermed ligger Tårnby Rådhus opført i årene 1957‑59 og tegnet af Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen, som også stod for de to udvidelser i hhv. 1974 og 1983. Sammen med Jørn Nielsen tegnede Halldor Gunnløgsson desuden Tårnby Gymnasium fra 1966. Som nabo ligger Nordregårdsskolen fra 1967 af Harald Plum og Henrik Iversen.

De fleste parkområder er, i modsætning til Naturpark Amager i vest, anlagt i takt med byudviklingen. Det gælder bl.a. området omkring Tårnby Stadion fra 1940’erne, Skolebotanisk Have fra 1971 og Tårnby Bypark fra 2004, der ligger delvis på en overdækning af den nye motorvej og jernbane. Hertil kommer Travbaneparken med boldbaner omgivet af linderækker, egelunde og slyngede jordvolde beplantet med navr, udformet af landskabsarkitekterne Erik Mygind og Valdemar Carlsen. Kastrup Strandpark er blevet udvidet i flere omgange siden 1984, hvor Kastrup Ny Lystbådehavn blev indviet.

Videre læsning

Læs mere om Kastrup og Tårnby

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur