Kastrup ligger 7 km sydøst for Københavns centrum på Amagers østkyst. Kastrup er sammenvokset med byen Tårnby. Begge beskrives derfor i Trap Danmark som bydele i byen Tårnby, hvortil indbyggerne af Danmarks Statistik er opgjort til det samlede antal 42.607.

Bydelen afgrænses mod nord af Sundbyøster i Københavns Kommune, mod vest af Tårnby og mod syd af Øresundsmotorvejen og Københavns Lufthavn. Terrænet består overvejende af flad, hævet havbund og er i sidste halvdel af 1900-tallet udvidet med et opfyldt areal. En gravet rende forbinder havnen med sejlløbet Drogden.

Kastrup er et sammensat byområde, hvis gamle industri- og havnearealer i øst længe har været under omformning. Det domineres af ældre stokhusbebyggelser og trafikanlæg såsom motorvej, jernbane og metro, men her findes også små parcelhusområder og ved kysten rekreative anlæg.

Stednavnets betydning

Stednavnet Kastrup er nævnt første gang i en original kilde dateret 1377 i formen Karstorp. Blandt yngre belæg er fx 1492 Casterop, 1573 Castrup og 1688 Kastrup. Den ældste forms forled Kar- viser, at forleddet er genitiv af mandsnavnet Karl. Bortfald af konsonanter sker ofte i ældre dansk, hvor der ved sammensætninger sker konsonantophobninger. Efterleddet er substantivet torp »udflytterbebyggelse«, og navnets betydning er »Karls udflytterbebyggelse«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Tårnby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder