Den kunstigt anlagte ø Peberholm. Jernbane og motorvej føres her fra sænketunnelen og op på broen mod Sverige.
.

Øresundsbroen er det officielle navn på den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige, der blev indviet d. 1. juli 2000 efter i datidens priser at have kostet ca. 30 mia. kr. i anlægsudgifter.

På sin vej over Amager skærer Øresundsmotorvejen (E20) og Øresundsbanen gennem Tårnby Kommune og fortsætter lige nord for Københavns Lufthavn i en 4 km lang sænketunnel, før vej og bane går hen over den kunstigt anlagte ø Peberholm. Øen er videre forbundet med Sverige af en kombineret bjælke- og skråstagsbro, der når land ved Lernacken syd for Malmø.

Ejerskabet for den 15,9 km lange forbindelse er fordelt ligeligt mellem de to stater gennem selskaberne A/S Øresund og Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Ejerne skønner, at broen via brugerbetalingen har tjent sig selv hjem omkring 2035.

Landanlæggene gennem Tårnby Kommune blev færdiggjort før åbningen af tunnel og bro. Den firesporede motorvej frem til Københavns Lufthavn blev åbnet i september 1997 med tre afkørsler i kommunen. Den tosporede jernbanelinje åbnede et år senere med to stationer i kommunen. Jernbanen består af et anlæg til passagertog fra Københavns Hovedbanegård og af en godsbane fra Vigerslev, hvor den er forbundet med fjerntogsnettet.

I 2017 kørte der ca. 7,5 mio. biler over broen. På jernbanen passerede ca. 52.000 passagertog og 9.000 godstog.

En væsentlig begrundelse for forbindelsen var at styrke Øresundsregionen. Med jernbane og motorvej udgør anlægget samtidig den faste forbindelse mellem Den Skandinaviske Halvø og det europæiske fastland. Derfor indgår det som en del af transportsystemet TEN (Trans European Network) og blev opført med støtte fra EU-midler.

Videre læsning

Læs mere om transport, forsyning samt bygge og anlæg i Tårnby Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked