I forbindelse med opførelsen af en ny lystbådehavn i 1978 og 1984 nord for de gamle industrihavne på Tårnby Kommunes østkyst blev der anlagt store grønne områder og en havnepromenade i den fredede Kastrup Strandpark. Også lystbådehavnen kom til at indgå i strandparken. Arealet ved havnen blev udformet 1977‑81 efter tegninger af landskabsarkitekterne Erik Mygind og Valdemar Carlsen med lunde af papirbirk og ask og rækker af eg.

Kastrup Strandpark er blevet udvidet i flere omgange siden indvielsen af Kastrup Ny Lystbådehavn i 1984. Syd for havnearealerne blev terrænet omkring Tårnby Renseanlæg formet til bløde bakker med trægrupper af tegnestuen Ginman, Harboe og Borup i 1994. 2004‑05 blev Strandparken udvidet med Kastrup Søbad, som omfatter en ca. 200 m lang badestrand, et badeanlæg og en servicebygning med toiletter og omklædningsrum. Den cirkelrunde trækonstruktion der udgør badeanlægget i Kastrup Søbad, blev tegnet af White Arkitekter, og blev snart efterfulgt af en bakke med hvide betonkugler af tegnestuen Opland.

Mod syd ligger de strandnære arealer med skovfyr og eg, klitrose og marehalm ved Den Blå Planet fra 2013, tegnet af Henrik Jørgensen Landskab.

Det cirkelformede badeanlæg i Kastrup Søbad, som går under navnet Sneglen, ligger ude på vandet og nås via en 100 m lang bro.

.

Videre læsning

Læs mere om Tårnby og Kastrups arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur