Kastrupværk, der blev anlagt 1749‑53 i Kastrup af den tyske stenhugger Jacob Fortling, er et eksempel på den tidlige industrialisering i Danmark. Som stenhugger havde Fortling interesser i kalkforekomsterne på Saltholm, som han udvandt og fik fragtet til Kastrup. Industrikomplekset Kastrupværk kom til at omfatte både kalkbrænderi og fra 1752 et teglværk samt en fajancefabrik; sidstnævnte med produktion i årene 1755‑94, hvoraf en række eksemplarer er udstillet i Kastrupgårdsamlingen. I 1838 indrettedes også et bryggeri, heraf stedets nutidige navn, Bryggergården. Produktionen af kalk ophørte i 1955.

Det fredede anlæg blev renoveret 2006‑08, og der blev etableret boliger og erhvervslokaler.

Kastrupværk (i dag Bryggergården). Her ses en af de tre portbygninger samt en gulkalket husrække th. med en hejsekvist.

.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Tårnby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv