Faktaboks

Jacob Fortling
Født
23. december 1711, Bayreuth
Død
16. juli 1761, Kastrupgaard
Titel
Arkitekt, hofstenhugger, hofbygmester, hofbygningsinspektør, fajancefabrikant
Virkested
Danmark

Biografi

Jacob Fortling har været en af sin tids driftigste mænd med sine mange industrielle virksomheder. I forbindelse med de store kongelige byggerier under Christian VI, indkaldtes fra udlandet dygtige håndværkere, og ikke mindst stenhuggere var efterspurgte. I denne forbindelse kom også F. til landet. Hans kunnen var noget ud over det sædvanlige, for at stige fra stenhuggersvend til hofbygningsinspektør krævede gode evner. Hans uddannelse som arkitekt har givetvis også været tungtvejende, og hans samarbejde med S.C. Stanley og J.-F.-J. Saly, har været med til at hæve kvaliteten af hans arbejde. Som arkitekt betragtedes han en tid lang som Thuras højre hånd, men hans arbejder viser snarere en inspiration fra Eigtveds rokoko. Af enestående skønhed er de to trapperum, han skabte på Ledreborg og i Holsteins Palæ, som vel har været utænkelige uden forbillederne på det samtidigt byggede Christianborg, hvor F. udførte selve trappeløbet til Dronningetrappen. Barokkens kraftige dokkerbalustre er erstattet af rokokoens elegante båndslyng. Han benyttede også Eigtveds lisén- og blændingssmykkede facader i en lidt tør udformning, som ikke desto mindre passede fremragende til for eksempel bygningerne i Kastrup.

Ude på Amager i nærheden af Kastrupgård, som F. ejede og havde ladet bygge, var en lille landtange, kaldet Kastrup knæ. Her byggede F. en havn og sit fabriksanlæg, som endnu er bevaret. Først et kalkværk til at brænde mørtel senere en sukkerformsfabrik, hvorfra han forsynede hele Nordeuropa med sukkerforme og sirupskrukker, og i begyndelsen af 1750erne fik han tilladelse til at oprette en fajencefabrik. Til denne indforskreves den bedste kunnen fra den førende fajencefabrik i Europa, Strasbourg, nemlig den derværende direktørs søn, Poul Hannong, tillige med en dygtig kemiker og brogetmaler J.G. Richter. Varerne herfra blev meget prægede af deres franske forbilleder, og ikke mindst Sceaux-, Strasbourg- og Marseilles- fabrikkernes varer blev nærgående efterlignede. Den gamle ovnfabrik ved Rysensteens Bastion, Blåtårn, blev også overtaget af F., som imidlertid døde som kun 50-årig, midt i en travl virksomhed. Hans enke, Anne Christine, videreførte Kastrupfabrikken i et år. Det var i en uhyre vanskelig periode, hvor konkurrencen fra de engelske masseproducerede varer dominerede det europæiske marked, men hun fik påbegyndt en omlægning af driften på Kastrupfabrikken og fornyet en del modeller. Da hun omsider opgav, omlagdes varesortimentet totalt, og fra ca. 1775 blev det det flødefarvede stengods, som denne fabrik skulle blive kendt for.

Genealogi

Fortling, Jacob, 1711-1761, hofstenhugger, arkitekt, hofbygmester, hofbygningsinspektør og fajancefabrikant. *23.12.1711 i Bayreuth, ?16.7.1761 på Kastrupgaard, begr. i Kbh. (Petri). ~1° 16.10.1738 i Kbh. med Dorothea Mandorph, døbt 9.3.1715 i Kbh., begr. 2.11.1740 smst., datter af kurvemager Jacob M. og Cathrina NN. ~2° 1741 (tilladelse 24.4. s.å.) med Dorothea NN, *ca. 1713, begr. 22.12.1747 i Kbh. ~3° 11.9.1748 i Kbh. med Anne Christine Hellesen, *ca. 1724, ?2.8.1772 i Kbh.

Uddannelse

Murer og stenhugger.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links