Den røde bygning i to etager er Herredsfoged Holms Hus; midtfor på langsiden kan man se hejsekvist og hejsebom. Lugerne i 2. etage vidner ligeledes om, at bygningen er blevet brugt til lager eller lade. I Herredsfogedens Hus findes en lille udstilling om områdets historie.
.

Mølleanlægget ved Stevning Dam består af en firetagers grundmuret vandmølle (opført 1907), Herredsfogedens Hus, hovedbygning og søndre staldlænge (opført i løbet af 1700-tallet) og lade (opført 1879).

Møllen blev i 1300-tallet anlagt ved borgen Tørning, som kong Hans købte i 1494. Slottets fæstebønder ydede hoveri og genopførte møllen efter brande i hhv. 1647 og 1762 samt anlagde mølledæmning i 1749. I 1784 købte Hans Boysen møllen til selveje. Familien ejede møllen indtil 1960, hvorefter kornmølleriet ophørte. Møllen brændte igen i hhv. 1902 og 1907. I den nye mølle kom elektricitetsværk med to Francis-turbiner.

Møllen blev fredet i 1980 og i 1983 købt af Skov- og Naturstyrelsen. Samme år stiftedes den selvejende institution Tørning Mølle, som overtog stedet i 2016. Der er i dag museum, arkiv og festlokaler i mølleanlægget, og Tørning Mølles Støttekreds holder bl.a. genforeningsfester her. Møllen blev restaureret i 1986; stalden og laden i årene 1995‑2008.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Haderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Møller