Faktaboks

Thorvald Odgaard
Født
26. september 1943, Nibe
Titel
Billedhugger, keramiker
Virkested
Danmark

Biografi

Thorvald Odgaard arbejdede i flere år som keramiker, inden han i anden halvdel af 1970erne bevægede sig ind på skulpturens område. Især i de første år som billedhugger fortsatte han med at udtrykke sig i keramikkens materiale, således i en række stentøjsrelieffer og enkelte fritstående stentøjsskulpturer, ofte med æggeskals- eller bladlignende former. I de efterfølgende år eksperimenterede O. med at bruge andre materialer, han inddrog drivtømmer og senere bronze, som han ved hjælp af slibning, patinering og oxydering bearbejdede til forskellige overfladevirkninger. Han skabte i 1986 Søren-skulpturen, en lille skulptur i bronze og jern, som uddeles til modtageren af kulturprisen Årets Søren, indstiftet af Socialdemokratiet, Nordjylland, og opkaldt efter amtsborgmester Søren Madsen. Både som musiker og billedkunstner har O. gennem mange år igangsat eller deltaget i eksperimenter og sammenslutninger af kunstnerisk eller bredere kulturel art, f.eks. Aalborg Festival og projektet Musik i Nibe.

Genealogi

Odgaard Kristensen, Thorvald, *1943, keramiker og billedhugger. *26.9.1943 i Nibe. Forældre: Mejerist Karl Odgaard K. og blomsterbinder Karen Margrethe Mathiasen. ~14.1.1967 i Ålborg med kontorass. Else Marie Justesen, *2.3.1944 i Sebbersund.

Uddannelse

Elektriker; som kunstner autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links