Ting- og Arresthuset i Korsør ligger på Torvet 1 i Slagelse Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Den enkle klassicistiske hovedbygning og sidefløjen, begge i to stokværk og med teglhængt tag, kendetegnes af en alvor og strenghed i det arkitektoniske udtryk, der stemmer godt overens med samtidens krav til en officiel bygningsfunktion. Bygningen blev opført som rådhus, tinghus og arrest. F.F. Friis var ansvarlig for facadernes udformning, mens den lokale malermester W.Fr. Dahl forestod indretningen af bygningen, der stod færdig 1851. I forhusets gavl mod Torvet ses endnu spor af tre oprindelige porte, bag hvilke brandsprøjterne stod indtil begyndelsen af dette århundrede. Ved retsreformen indrettede ark. M.I. Erlandsen 1919-21 nye interiører, hvoraf bl.a. en klassicistisk retssal og en hovedtrappe i frodig skønvirkestil er bevaret. Samtidig udvidedes sidehuset, der var arrestbygning, med to fag.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links