Toldboden
.
Toldboden
.
Toldboden
.
Toldboden
.
Toldboden
.
Toldboden
.

Toldboden ligger på Skibbroen 20-22 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Den fredede del af dette anlæg er kun den nordlige fløj, som er udstyret med hejsekvist og arkader. Murermester Peter Callesen byggede Toldboden i 1853-1854, sandsynligvis efter tegninger af arkitekt L.A. Winstrup. Bygningen fremstår ret eksotisk i bybilledet. Der er derfor mange som har ment at tegningerne er blevet forbyttet med den til en toldbygning på de dansk-vestindiske øer. Denne spændende forklaring er der dog ikke belæg for. Den senere udvidelse mod syd skyldes arkitekt Knud Lehn Petersen og kom til i 1941.Museum Sønderjylland.

Beskrivelse

Toldboden ligger på hjørnet af Skibbrogade og Skibbroen, ved overgangen mellem Aabenraa by og havneområdet. Toldboden er et trefløjet anlæg, hvoraf kun den nordre fløj er fredet. Bygningen er grundmuret, gulkalket og opført i én etage over en synlig sortmalet sokkel. Mod havnen er gavlen udstyret med en rundbuet arkade i tre fag, hvoraf den midterste er større end de andre. Arkadebuerne er aflukket af gitterværk. Her over findes et kvadratisk tårn med sortmalet hejseværk i træ. Tårnet afsluttes af en hvidmalet gesims og en lav gul brystning. Mod vest er bygningen udvidet med en fem-sidet apsis-lignende tilbygning. Bygningen afsluttes af en hvidmalet aftrappet gesims, samt et helvalmet tag af mørke vingetegl, hvori der sidder flere mindre ovenlys. Vinduerne er ældre, fladbuede og opsprossede, og har mørke karme og hvidmalede rammer. Bag arkaden findes hoveddøren: en tofløjet fyldingsdør med opsprosset, fladbuet overvindue. I tårnet er vinduerne rundbuede, og det mod øst er tillige flankeret af sortmalede luger.I det indre har Toldboden en åben planløsning i stueetagen, hvor kun den apsis-lignende tilbygning er adskilt fra hovedrummet med rundbuede murhuller. En nyere, traditionelt udført trappe forbinder hovedrummet med den udnyttede tagetage, som er opdelt i flere mindre rum. I tagetagen er interiøret gennemgående præget af nyere overflader på gulve, vægge og lofter, dog med dele af den oprindelige tagkonstruktion bevaret. I tårnrummet ses spillet fra hejseværket

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Toldboden knytter sig til den strategisk velvalgte og funktionelt betingede placering i overgangen mellem havn og by.

Kulturhistorisk værdi

Toldbodens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningens orientering mod havnen samt til det bevarede hejseværk, der begge vidner om den tidligere funktion som toldbod. Samtidig vidner Toldboden om den opblomstring i søfart og handel som Aabenraa oplevede i midten af 1800-tallet. Hertil kommer det tidstypiske, sen-klassicistiske formsprog, som særligt ses i gavlens geometriske motiver og rene linjer. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede trækonstruktion i den udnyttede tagetage, herunder bjælker og detaljer fra hejseværket.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygningskrops rene form, gulkalkede mure og mørke, helhvalmede tag, der får Toldboden og dens tilbygninger til at fremstå som én helstøbt bygning. Den strengt symmetriske gavl med den åbne arkade, tårnet og hejseværket, giver bygningen en markant karakter og fremtræden, der tydeligt signalerer myndighedsfunktion. Det enkle, solide formsprog, gitrene foran arkaden og det fort-lignende tårn giver samtidigt associationer til koloniarkitekturen på De Vestindiske Øer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links