Torbenfeld ligger på Ringstedvej 50 i Holbæk Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

På en uregelmæssig borgholm omgivet af vand rejser den nuværende trefløjede hovedbygning sig i to stokværk med hvidpudsede mure, røde tegltage og kobberklædte tårnspir. Den er resultatet af mange århundreders byggeaktiviteter. Ældst er sydøstfløjen, der rummer murværk fra et middelalderligt stenhus, hvis udstrækning endnu indikeres af den tårnagtige karnap, som blev opført i skellet, da fløjen blev forlænget i 1600-tallet. Også det ottekantede tårn, der afslutter fløjen mod vest, stammer fra denne tid. Midterfløjen mod nordøst fuldførtes i året 1577. Typiske renæssancetræk var forholdsvis store vinduer, hvis kurvehanksbuer endnu delvis anes, og gennemkørselsporten. Nordvestfløjen, hvis facader er leddelt af glatte lisener, blev opført 1767 til erstatning for en ældre bindingsværkslænge. Samtidig moderniseredes de to andre fløje med store vinduer i fast takt, hvidtning af murværket og anlæggelse af et trappehus nord for porten til erstatning for et ældre trappetårn, der blev nedrevet. Af kravet om stemningsskabende arkitektur i historicismen udsprang uden tvivl ønsket om at genskabe anlæggets borgpræg, som tildels var gået tabt ved de forudgående århundredes forsøg på regelretning. Derfor føjede C. Abrahams omkring 1900 kamtakkede gavle til bygningen og udstyrede de eksisterende tårne med kobberhætter. 1906 fulgte opførelsen af de hjelmklædte hjørnetårne, der flankerer nordøstfløjens ydersider, ved C.M. Smidt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links