413
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
09123
Sted- og lokalitetsnummer
120615-5
Anlæg
Trædesten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenrække. Trædestensrækken er 70 m lang og forløber i en næsten ret linje omtrent nord-syd. Rækken består af 60 enkeltsten anbragt med regelmæssige mellem- rum, dog er der 18 m fra sydenden et 6 m langt stykke uden sten. Stenene ligger frigravede i en 1-1,5 m bred grøft.

Undersøgelseshistorie

1931
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterStenrække. Trædestensrækken er 70 m lang og forløber i en næsten ret linje omtrent nord-syd. Rækken består af 60 enkeltsten anbragt med regelmæssige mellem- rum, dog er der 18 m fra sydenden et 6 m langt stykke uden sten. Stenene ligger frigravede i en 1-1,5 m bred grøft.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Museal besigtigelse - Nordjyllands Historiske MuseumUmiddelbart nord for højdedraget Nørbjerg i Store Vildmose forløber en trædestensrække bestående af 57 overvejende favnstore sten med regelmæssig afstand arrangeret i et 70 meter langt, tilnærmelsesvis N/S-orienteret forløb. Trædestenene er beliggende i en vandfyldt 1,5 meter bred og 0,5 meter dyb rende. De fremstår frønnede og mosklædte. Den sydlige del præges af enkelte slip i rækken heriblandt et enkelt slip på omkring 5 meter, hvor stenene er borttagede.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links