Vægterpladsen 5
.
Vægterpladsen 5
.
Vægterpladsen 5
.
Vægterpladsen 5
.
Vægterpladsen 5
.
Vægterpladsen 5
.

Vægterpladsen 5 ligger på Vægterpladsen 5, hj. af Store Pottergade i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen er den sydlige del af byens vægterhus, der blev opført i 1600-tallet. Det oprindelige bindingsværk blev omsat til grundmur i 1768. Bygningen fik formentlig sit nuværende udseende omkring 1827. I 1986 blev bygningen gennemgribende istandsat og overetagen inddraget til beboelse.

Beskrivelse

Bygningen ligger på hjørnet af Vægterpladsen og Store Pottergade, hvor den som en del af husrækken er med til at afslutte pladsens vestlige side. Foran bygningen står en statue af byens vægter. Bygningen er mod nord bygget sammen med Vægterpladsen 4. Vægterpladsen 5 er et énetages grundmuret langhus på tre fag med tjæret sokkel, lysegule murflader og teglhængt heltag. I tagfladen mod gården sidder en taskekvist og i rygningen en muret skorsten med sokkel og krave. Bygningens nyere, koblede vinduer er torammede og trerudede. Hoveddøren er en nyere, tofløjet fyldingsdør med råglas i de øverste fyldinger. Alt træværk er malet blåt. I det indre har bygningen delvist bevaret en ældre planløsning med stuen mod gaden og køkken mod gården. Der er bevaret flere ældre konstruktioner, herunder loftsbjælker samt traditionelle fyldingsdøre og gerichter. Trappen og overfladerne i den udnyttede overetage er nyere.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til placeringen langs Vægterpladsens vestlige side, hvor den som den sydlige afslutning af husrækken, er med til at fastholde Vægterpladsens karakterfulde fremtræden. Hertil kommer, at husrækken og den foranstående statue udgør det ikoniske billede af Aabenraa, som er at finde på en række publikationer, platter og postkort.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den traditionelle købstadsarkitektur som denne viser sig i bygningens skala, vinduer og heltag med skorsten. Hertil kommer bygningens proportioner, herunder tagets hældning, som vidner om det oprindelige vægterhus fremtræden. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de oprindelige og ældre konstruktioner, herunder synlige loftsbjælker. Hertil kommer den delvist opretholdte, traditionelle planløsning samt de traditionelle døre og gerichter, der vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre relaterer den arkitektoniske værdi sig til den lille og velproportionerede bygning med den prunkløse og ydmyge fremtræden uden nævneværdige detaljer eller dekorationer. Udtrykket er enkelt og harmonisk, med en ubrudt og stejl tagflade mod gaden og et funktionelt affaset hjørne. Hertil kommer det mørkt farvesatte træværk, der giver kontrast til de lyse murflader og styrker bygningens karakter.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links