Vadested set fra SV
.
Vadested set fra SØ
.
Vadested set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
290931
Sted- og lokalitetsnummer
170808-65
Anlæg
Vadested, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vadested. Et vadested bestående af 18 trædesten, der ligger i een række på engen mellem landevej 24 Vong - Vejle og Fausing bæk. Arealet, der er underkastet frednin- gen, afgrænses mod øst og vest af henholdsvis landevej 24 og Fausing bæk. Mod nord og syd løber fredningsgrænsen i en afstand af 2 m fra trædestenen og således, at den skærer afgrænsningen mod øst og vest.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVadested
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"ML5-4-21: Fredet række af 18 trædesten mellem bækken og vejen. Fred.nr. 2909-31."
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links