Vallensbæk Kirkegård ligger med åbent land til flere sider og et gadekær mod syd. Hele området er omgivelsesfredet. Vest for Vallensbæk Kirkes gamle kirkegårdsmur samler en åben plads sognegården og den nye, cirkelrunde Helligtrekongers Kirke. Kirkegården består dels af den gamle del omkring landsbykirken, dels af flere rektangulære udvidelser, udformet af Klint & Lund-Sørensen i perioden 1967‑81. Disse ligger side om side med hvert gravrum omgivet af et taksparterre. Et aflangt græsrum og fællesgrav giver visuel pause.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde