Sydlige grav, set fra V
.
Sydvestlige grav, set fra Ø
.
Syddelen, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
101515
Sted- og lokalitetsnummer
100203-382
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave ved Dronninglund hovedgård. Matr.nr. 1a: Af det oprindelige voldgravssystem er bevaret vandfyldte voldgrave mod nord, vest og syd. De nordre og vestre vold- grave er begge ca. 160 m lange og ca. 20 m brede. Den søn- dre grav, der ligger ca. 220 m syd for den nordre er ca. 8 m bred og ca. 80 m lang, regnet til skellet mod matr.nr. 1n, hvor den fortsætter mod øst. Matr.nr. 1n: Den østlige del af den søndre voldgrav, strækkende sig fra skellet mod matr.nr. 1a og ca. 100 m mod øst, samt den syd- lige del af den østlige voldgrav i en længde af ca. 40 m. Graven er ca. 8 m bred og vandfyldt. Fredningsgrænsen forløber langs gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Op- rensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstan- den må kun finde sted med rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumVandfyldt voldgrav ved Dronninglund Slot og Hovedgård.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links