Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
061472
Sted- og lokalitetsnummer
100114-277
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave omkring Tidemandsholm. De vandfyldte 12-15 m brede voldgrave omgiver i nord, vest og syd det ca. 60 x 80 m store, rektangulære voldsted, hvor- på Tidemandsholms hovedbygning ligger. Gravene har lave re- gelmæssige kanter. Over den vestre grav en stensat bro med kørevej. Fredningsgrænsen går langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henlæggel- se af jord, sten og affald eller på nogen anden forstyrres. Op- rensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumTidemandsholm Voldsted. Bebyget voldsted med vandfyldt grav.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links