Sydvestlig hulvej fra N
.
Nordvestlig hulvej fra N
.
Infoskilt
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2006152
Sted- og lokalitetsnummer
180209-807
Anlæg
Vej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2015 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulveje. 2 parallelle hulveje orienteret NNØ-SSV og krydsende ejerlavsgrænsen mellem Mogenstrup By, Sevel og Trandum Kirkegårde, Sevel i en nordøstvendt græsskråning. Hulvejen i nordvest er ca. 25 m lang og hulvejen i sydøst er ca. 28 m lang. De er ca. 2 m brede i bunden og skåret ind til ca. 2 m ned i skrånende terræn. Fortidsminderne afgrænses af hulvejenes øvre kanter. Hulvejen i NV tangerer gravhøjen fredningsnr. 2006:114's nordvestlige side og hulvejen i SØ tangerer samme højs sydøstlige side og gravhøjen fredningsnr. 2006:115's nordvestlige side.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Kulturstyrelsen2 parallelle hulveje orienteret i SSV-NNØ, nordvest for og mellem de to gravhøje fredningsnr. 2006:114 resp. 2006:115, i en nordøstvendt græsskråning i ager. Hulvejen i nordvest er c. 25 m lang og hulvejen i sydøst er c. 28 m lang. De er begge c. 2 m brede i bunden og skåret ind til c. 2 m ned i skrånende terræn. Hulvejene er beliggende på tværs af ejerlavsgrænsen mellem Mogenstrup By og Trandum Kirkegårde.

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links