Vennebjerg Kirke fra 1100-tallet ligger højt hævet på en morænebakke og kan ses på lang afstand. Fra oldtidshøjen Klangshøj, der ligger ved kirkegårdens vestlige kant 69 m over havet, er der vid udsigt over Lønstrup og Mårup og ikke mindst over Skagerrak. Det meste af kirkegården er i dag udlagt i græs. De tilbageværende hækomkransede gravsteder er samlet i kirkegårdens sydlige område.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde