Vendelboerne var relativt åbne over for de mange nye vækkelsesbevægelser, der blomstrede op lidt før indførelsen af religionsfrihed i 1849. Helt frem til nyeste tid har de bevægelser, der etablerede sig i området frem til begyndelsen af 1900-tallet, været toneangivende for det religiøse og kulturelle liv. Det ser imidlertid ud til, at Hjørringegnen de seneste årtier har været udsat for to modsatrettede tendenser.

Siden 1990’erne er antallet af trosretninger svundet ind. Således opløste bl.a. Guds Menighed, der havde kirke i Hjørring fra 1914, sin lokalafdeling i 1998. Metodistkirken, der havde haft kirke i Hjørring siden 1903 og i Løkken siden 1884, lukkede sine kirker i hhv. 2005 og 2012. Også Pinsekirken i Hjørring, stiftet ca. 1940, solgte sin kirke (indviet 1974) i 2008, ligesom Rørlandskirken i Hjørring (Det Danske Missionsforbund) lukkede i 2011.

Samtidig har tilgangen af bl.a. flygtninge og indvandrere medført, at nye religiøse bevægelser har vundet indpas, og at de eksisterende menigheder har fået nye medlemmer. I 1991 blev den katolske Sct. Maria Martyrernes Dronning Kirke i Hjørring indviet af den vietnamesiske minoritet, der kom til Danmark som bådflygtninge i tiden efter 1975. Prædikener foregår på både dansk og vietnamesisk og om sommeren også på tysk for tyske turister. Den Kristne Forsamling Malta i Hirtshals fungerer i dag som samlingssted for færinger i byen. Desuden kan nævnes Centerkirken i Hirtshals (Pinsekirken) stiftet i 2011 samt frikirken Projekt:KIRKE, der siden 2009 har oplevet stor fremgang, og som afholder søndagsgudstjenester i Hjørring Biocenter.

Der er således en stor religiøs mangfoldighed i Hjørring Kommune, primært i form af en række forskellige kristne menigheder, men også bl.a. den muslimske gruppe Masjid al-Salam og Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening, der mødes i templet Chua Giac Hai, holder til her. Folkekirken har stadig en solid opbakning i Hjørring Kommune, hvor ca. 87 % af befolkningen er medlemmer (2016) mod 76,9 % på landsplan. Kirken har siden Strukturreformen i 2007 været opdelt i Hjørring Søndre og Hjørring Nordre Provsti.

Både grundtvigianismen og Indre Mission har haft stor indflydelse på folkekirken. Eksempelvis har menighedsrådet i Sankt Catharinæ Sogn traditionelt været og er fortsat domineret af grundtvigianere, mens Hirtshals Sogn rummer mange fra Indre Mission og har tradition for at have en præst med tilknytning hertil. Som følge af skolelukninger er folkekirken i mange af kommunens landsogne den eneste tilbageværende samlende institution. I Sankt Catharinæ Kirke har der siden 2015 været gudstjenester og sprogkurser for kristne syrere og irakere.

Grundtvigianismen kom til Vendsyssel omkring 1860 med fortalere blandt den menige befolkning som fx lægprædikanten Kirsten Marie Lomborg, kaldet Skov-Kirsten. Den første grundtvigske højskole i Vendsyssel, Vrå Højskole (1872), eksisterer stadig, ligesom Den Grundtvigske Valgmenighed, med kirken fra 1900, fortsat er aktiv i Vrå. Desuden har grundtvigianismen sat sig spor i form af forsamlingshuse og friskoler. Indre Mission har seks samfund i Hjørring Kommune og fire tilknyttede missionshuse. De ældste samfund er Horne og Hjørring, stiftet i 1871. Horne Missionshus, indviet i 1875, er det ældste i Danmark. Især i perioden 1894-1918 blev der opført et stort antal missionshuse. Mange er i dag solgt og bruges som fx kulturhuse eller privat bolig.

Baptistkirkens første menighed i Hjørring Kommune, Vrå-Brønderslev, blev stiftet i 1886 og fik eget forsamlingshus i Vrå i 1893. I Hjørring har Baptistkirken været til stede siden 1906, med kirke fra 1908. Der var i 2016 fire aktive baptistmenigheder i kommunen med Kirken i Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing (indviet 2014) som den seneste kirkebygning.

Af andre trossamfund, der fortsat var aktive i Hjørring Kommune i 2016, kan nævnes Syvende Dags Adventistkirken (første menighed i Tolne 1887, i Hjørring 1948 og med kirke 1964); Apostolsk Kirke (afdeling i Hjørring 1926); Jehovas Vidner (i kommunen siden 1948) og Løkken Frikirke (Det Danske Missionsforbund).

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund