Café Venligbo i Hjørring åbnede i 2015 og drives af Venligboerne. Bevægelsen blev stiftet som en lokal Facebookgruppe i 2014, og navnet er oprindelig et ordspil på Vendelboerne. Bevægelsen, der arbejder med at skabe kontakt og dialog mellem danskere og flygtninge, har siden fået landsdækkende opmærksomhed.
.

De i alt 212 foreninger i Hjørring Kommune inden for idræt og folkeoplysning havde i 2014 et samlet medlemstal på 27.900 medlemmer. Fodbold er den mest udbredte foreningsaktivitet for kommunens børn, og med 114 11-mandsbaner er kommunen blandt de mest velforsynede i Danmark.

Mens idrætsfaciliteterne i Hjørring overvejende er kommunalt ejede, er hovedparten i de andre byer selvejende og ofte drevet af frivillige kræfter, ikke mindst i de mindre landsbyer. Også Hjørrings teater- og musikliv er i høj grad drevet af frivillige foreninger med en lang tradition i byen, mange af dem med tilknytning til kulturhuset Vendelbohus. Vendsyssel Kunstmuseum og Kunstbygningen i Vrå nyder tillige stor frivillig opbakning. I Hirtshals er kulturhuset Den Svenske Sømandskirke af stor betydning, mens det i Vrå bl.a. er Uhrenholdts Gaard, Hønsehuset og den grundtvigske Vrå Højskole, der lægger rammer til de kulturelle aktiviteter. Det frivillige sociale arbejde i Hjørring Kommune omfatter bl.a. en lang række patient- og handicaporganisationer. Siden begyndelsen af 1900-tallet har der været et stærkt miljø omkring afholdsforeningen Blå Kors, der i dag driver herberg, ungdomsprojekt, værested og genbrugsbutikker i kommunen.

Fortuna Hjørring

På eliteplan har især damefodboldklubben Fortuna Hjørring (FH) (oprettet 1966) gjort sig bemærket med ni danske mesterskaber i perioden 1994-2016. Foreningen begyndte med bordtennis, og først fra ca. 1970 blev fodbold en del af klubbens aktiviteter. I 2016 står bordtennis, sammen med karate, styrketræning og trampolin, stadig stærkt i Hjørring Kommune, både på elite- og breddeniveau. Som noget særligt for kommunen er fitness og styrketræning i høj grad foreningsorganiseret. Siden 1982 har Fortuna Hjørring i samarbejde med frivillige fra andre lokale idrætsforeninger stået bag den årlige ungdomsturnering i fodbold Dana Cup i uge 30 med deltagelse af omkring 1.000 hold fra hele verden. Turneringen er sammen med Sindal Marked og den årlige Løkken Koncert en vigtig indtjeningskilde for de lokale sportsforeninger.

Hjørring Idrætsforening

Den ældste fodboldklub i området, Hjørring Idrætsforening (HI), blev etableret i 1910 som en sammenlægning af Hjørring Gymnastikforening (oprettet 1886) og Hjørring Boldklub (oprettet 1889 som Hjørring Kricketklub af engelske ingeniører ved jernbanen). I samarbejde med flere klubber i Vendsyssel etablerede Hjørring Idrætsforening i 2013 fodboldklubben Vendsyssel FF, der i 2016 ligger i 1. division.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige