Vestgrønningen 22 ligger på Vestgrønningen 22 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

I forrige århundrede lå her en teglhængt bindingsværksbygning med murede tavl, som blev brandforsikret i 1832, men som formentlig var ældre. Bygningen brændte delvist i 1843, men blev sat i stand. Ved en vurdering i 1907 fremstod bygningen totalt ændret, nu opført helt i grundmur med en øgning af etagehøjden på trekvart alen. Huset var nu opdelt i to beboelseslejligheder med hver sin indgang. Der var også en indgang fra Bjergerlav, men denne er nu erstattet af et vindue. Halvtagsbygningen i gården er formentlig opført samtidig med hovedbygningens ombygning i 1907.

Beskrivelse

Vestgrønningen 22 ligger på hjørnet mellem Vestgrønningen og Bjergerlav. Adgangen til forhuset sker fra gårdsiden. På grunden mod syd ligger et ældre, muret redskabshus. En slippe ind mod naboen i Bjergerlav er lukket med et stakit.Over en let fremspringende, sorttjæret sokkel er bygningen muret, filtset og gulkalket. Murene er foroven afsluttet med en retkantet, hvidmalet trægesims i gavlen dog udført med to udkragede skifter. Herover er et stejlt heltag med røde vingetegl. I kippen en traditionel gulkalket skorsten med sokkel og krave. Tagets zinktagrende har på hjørnet et drueknæ. I tagfladen over indgangen er en traditionelt udformet, teglhængt tagkvist med et torammet vindue, men også to GVO-vinduer. Mod Bjergerlav er der fire vinduer, i gavlen mod Vestgrønningen er der en nyere havedør samt to vinduer og mod gården tre vinduer og en ny hoveddør med ruder i de øverste fyldinger. Vinduet til venstre for hoveddøren har nye, blyindfattede ruder. Ellers er alle vinduer torammede med tre ruder i rammerne. I gavlen dog et tilsvarende, men trerammet vindue. Alt træværk er malet mørkegrønt. Hovedindgangen fra gården er af nyere dato adgangen var oprindeligt fra Bjergerlav og førte direkte ind i køkkenet, der lå op mod skorstenen. I dag fører hoveddøren ind til en forstue og et åbent køkken, hvor en nyere trætrappe med åbne trin slynger sig op omkring skorstenen til førstesalen. Til højre og til venstre er der stuer. Bag den højre stue er et nyere badeværelse. Fra den venstre stue i gavlen, er der udgang til haven ad en nyere havedør. På førstesalen er der to værelser. Det ene i gavlen mod Vestgrønningen, det andet med lys fra tagkvisten ind mod gården. Der er to fyldingsdøre i huset med bukkehornsbeslag og svungne fyldinger, som må dateres til 1700-årene. Rummene har nye plankegulve og synlige, men indklædte loftsbjælker. Mellem bjælkerne er der gipslofter. Alle vinduer er nyere, enten koblede med termorude inderst eller med forsatsvinduer, alle forsynet med vuggeanverfere.

Miljømæssig værdi

Vestgrønningen 22 føjer sig med sin traditionelle udformning og proportionering fint ind i det traditionelle, dragørske bybillede. Hertil kommer bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med gulkalkede, murede sider, sorttjæret sokkel og rødt teglhængt tag, der ligeledes er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed er Vestgrønningen 22 en integreret del af Dragørs traditionelle og stemningsfulde bymiljø. Den miljømæssige værdi ved Vestgrønningen 22 knytter sig til placeringen på hjørnegrunden i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder, ligesom også Vestgrønningen 22.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til, at der meget længe har ligget en bebyggelse på dette sted: først et bindingsværkshus, der i 1907 er erstattet af det nuværende. Det har op til midten af 1900-årene været bolig for to familier. De to gamle, indvendige døre, som fortæller om tidligere tiders snedkertradition er også af kulturhistorisk værdi.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den enkle, velproportionerede, grundmurede bygningskrop med den lille, traditionelt udformede tømmerkvist mod gården og den i øvrigt næsten ubrudte tagflade. Husets hovedform og materialeholdning er traditionel og i samklang med den øvrige bebyggelse i Dragørs historiske bykerne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links