Vestparken ved Sankt Clemens Kirke er anlagt 1914-1915 på et kuperet terræn, der falder mere end 40 m fra nordøst, og der er vid udsigt over Gudenådalen og bakkerne ved Vorup. Ved udformningen er de kurvede stier og plantningerne lagt, så udsigterne blev bevaret. Midtvejs er et ovalt plateau, og kælkebakken løber tværs gennem parken og ender i en dal, der samtidig er tænkt som en samlingsplads. Plantningerne blev også her meget varierede med arter, der egner sig til den stenede bund, forskellige tjørn, eg og røn samt vildroser.

Videre læsning

Læs mere om Randers' parker

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links