Faktaboks

Viggo Madsen
Født
5. marts 1885, Kongens Lyngby
Død
8. juli 1954, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Viggo Madsen tog, inspireret af faderen, den indflydelsesrige kritiker og museumsmand Karl M.s kunstsyn, sit udgangspunkt i det såkaldte valørmaleri. De enkle motiver og den forfinede malemåde hos L.A. Ring, Karl Schou og Albert Gottschalk synes især at have tiltalt ham. En række stilfærdigt indtrængende landskaber fra Københavns omegn er således karakteristiske. Stilen er en dæmpet og mild naturalisme, der måske bedst kom til udtryk i lyriske skildringer, f.eks. fra Mølleåen, samt af vinterdage med tøsne. Motiver der gav ham mulighed for at udfolde det tonemættede grålys, der er centralt i valørmaleriet. Til gengæld mangler det temperament og den koloristiske dristighed, der kendertegnede hans lærer Kr. Zahrtmann og en række af hans jævnaldrende studiekammerater. Arbejdet i Viborg under Joakim Skovgaard satte sig dog også spor, bl.a. i form af altertavler og en række dekorative opgaver til kirker i Danmark og på Færøerne. M. var desuden medarbejder ved grafiske illustrationer, samt udførte tegninger til exlibris og korsstingsbroderier.

Genealogi

Madsen, Svend Viggo, 1885-1954, maler. *5.3.1885 i Lyngby, †8.7.1954 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Maleren, kunsthistorikeren og senere museumsdir. Carl (Karl) Johan Wilhelm M. og Thora Juliane Nielsen. ~3.2.1909 i Lyngby med Ragnhild Olsen, *24.5.1886 i Kristiania (Oslo), †28.12.1960 i Gent., datter af maskinm. ved Kristianias Brandvæsen Christian O. og Marie-Jeannette Rustad.

Uddannelse

Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold) 1899; Kunstnernes frie Studiesk. (Kr. Zahrtmann) 1902-04; medarb. ved Viborg Domk. fra 1902; Acad. des Beaux-arts, Paris 1906; elev hos Chr. Krohg smst. 1906.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links